Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

how do override firefox on a site I want to bookmark that is listed as untrustworthy

  • 12 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 76 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I use a number of sites almost weekly for my business. I have been able to bookmark links on Chrome but when I try to do the sale for Foxfire, I get an error that these sites are not trustworthy and cannot be saved. How do I override this problem so I can save these bookmarks or do I need to go back to Chrome?

Επιλεγμένη λύση

Hi Stan, try:

New Profile Test

This takes about 3 minutes, plus the time to restore your bookmark backup and test bookmarking.

Inside Firefox, type or paste about:profiles in the address bar and press Enter/Return to load it.

Click the Create a New Profile button, then click Next. Assign a name like Oct2018, ignore the option to relocate the profile folder, and click the Finish button.

After creating the profile, scroll down to it and click the Set as default profile button below that profile, then scroll back up and click the Restart normally button. (There are some other buttons, but please ignore them.)

Firefox should exit and then start up using the new profile, which will just look brand new. Please ignore any tabs enticing you to connect to a Sync account for the time being.

Try restoring your bookmark backup or importing your bookmark export.

Do bookmarks work any better in the new profile?

If so, options are:

(A) inhabit the new profile as is

(B) try to restore some additional data from the old profile

(C) try transplanting the new places.sqlite database (which has your bookmarks but not history) into your old profile

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (12)

more options

biznetguy said

. . . these sites are not trustworthy and cannot be saved

What is the exact error messages?

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !

more options

I am finding that I cannot bookmark any site. The "star" on the "Bookmark This Page" is not working and neither is the (Ctrl + D).

Is there something I have to change to activate this option?

Stan

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


biznetguy said

these sites are not trustworthy and cannot be saved

There is security software like Avast, Kaspersky, BitDefender and ESET that intercept secure connection certificates and send their own.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-and-other-browsers-cant-load-websites

https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-error-message

https://support.mozilla.org/en-US/kb/connection-untrusted-error-message

Websites don't load - troubleshoot and fix error messages

http://kb.mozillazine.org/Error_loading_websites


This Connection Is Untrusted is sometimes caused because the computer system clock is wrong. Check the time / date / timezone settings.

more options

The date and time is correct. I use only Microsoft for Security. I started Foxfire up in Safe mode and the problem still exists. The problem is escalated now because NO sites can be book marked.

Any help would be appreciated otherwise I will uninstall Foxfire and go back to Chrome.

Thanks

more options

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

more options

I tried the safe mode and went to a secured website (encyclopedia, webster dictionary, etc.) . I could not bookmark anything.

I used Explorer and Microsoft Edge with no problem... Definitely a problem with Firefox.

I uninstalled firefox and reinstalled (however, there must be files that are NOT removed because I got the message that it knew that Firefox was already on the computer) and I experienced the same problem with bookmarks.

more options

Hi biznetguy, if you can't add any bookmarks, there could be a problem with the database file that stores your bookmarks and history together, which is named places.sqlite.

Is Firefox recording history normally, or is adding and deleting history also broken?

For unclear reasons, some users' database files become inaccessible or corrupted after an update.

The Troubleshooting Information page has a "Verify Integrity" button to do a little light maintenance on the Places database (where bookmarks and history are stored). You can open that using either

  • "3-bar" menu button > "?" Help > Troubleshooting Information
  • (menu bar) Help > Troubleshooting Information
  • type or paste about:support in the address bar and press Enter

Then scroll way down or use Find to search for Integrity in the Places Database section. At first, nothing will seem to happen, but then several seconds after clicking the button Firefox should report some diagnostic results below it.

If the report looks positive to you, you can exit/restart Firefox to see whether it helped. If the report indicates trouble, you could copy/paste it into a reply for comment.


The more drastic solutions are:

(A) Remove the current Places database file and have Firefox generate a new one. See: Fix "The bookmarks and history system will not be functional" error message

(B) Create a new profile and selectively migrate data

Steps to be provided if needed.

more options

Here is the results of the verify action

- Unable to check places.sqlite integrity: Error: Error(s) encountered during statement execution: database disk image is malformed

more options

Okay, if restarting Firefox and Windows didn't resolve that, then try the "drastic" remedy (A) from my earlier reply.

more options

The restart did not work.

How can I get a totally "clean" install? I followed the instructions from FireFox but, when I re-installed it knew that the install was a reinstall and not a brand new. If I could do a "clean" install, iyt would be faster than "drastic" remedy (A).

Also I did save and backed up the book marks. Either way I fix this, are these good or do I have to start all over on the bookmarks (I have html and the firefox back up files).

Thanks Stan

more options

Firefox comes in two or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user.

If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected.


When we talk about a 'clean' reinstall, we are talking about removing the Firefox program folder first in case the program files are corrupt.

Your problem is that the places file in your profile is corrupt. You must rename the places.sqlite file so that Firefox can create a new one.


Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Locate the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox.


Note: Your bookmarks may be recovered from a backup file.

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi Stan, try:

New Profile Test

This takes about 3 minutes, plus the time to restore your bookmark backup and test bookmarking.

Inside Firefox, type or paste about:profiles in the address bar and press Enter/Return to load it.

Click the Create a New Profile button, then click Next. Assign a name like Oct2018, ignore the option to relocate the profile folder, and click the Finish button.

After creating the profile, scroll down to it and click the Set as default profile button below that profile, then scroll back up and click the Restart normally button. (There are some other buttons, but please ignore them.)

Firefox should exit and then start up using the new profile, which will just look brand new. Please ignore any tabs enticing you to connect to a Sync account for the time being.

Try restoring your bookmark backup or importing your bookmark export.

Do bookmarks work any better in the new profile?

If so, options are:

(A) inhabit the new profile as is

(B) try to restore some additional data from the old profile

(C) try transplanting the new places.sqlite database (which has your bookmarks but not history) into your old profile