Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Browser does not ask to save and quit anymore even when browser.ShowQuitWarning is set to true, how to fix this?

 • 5 απαντήσεις
 • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 10615 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από interestingfellow

more options

So there was an issue where my browser stopped automatically restoring my previous session after closing it. I followed some instructions I found online that told me to tick the option for it under Options -> General -> Startup, and this fixed the problem. However, this seemed to have caused my browser to directly close and stop asking me to save and quit even while browser.ShowQuitWarning is set to true in about:config.

If I tick off the option to automatically restore my previous session, however, I do get a warning that tells me I'm about to close my browser, but it only gives me the options to close tabs and cancel closing my browser; the option to save & quit is absent entirely.

That's about everything I know that could be related to this issue.

Επιλεγμένη λύση

Firefox 63 doesn't have the browser.showQuitWarning preference any more.

Firefox will automatically save your session.

To restore your session, as you've noted, you can use the menu:

 • menu button > Restore Previous Session
 • (menu bar) History > Restore Previous Session

or you can set the option to restore automatically:

 • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Options
 • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences
 • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences
 • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

It's the first checkbox on the page ("General" panel), "Restore previous session".

Is there another scenario you need to cover?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Επιλεγμένη λύση

Firefox 63 doesn't have the browser.showQuitWarning preference any more.

Firefox will automatically save your session.

To restore your session, as you've noted, you can use the menu:

 • menu button > Restore Previous Session
 • (menu bar) History > Restore Previous Session

or you can set the option to restore automatically:

 • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Options
 • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences
 • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences
 • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

It's the first checkbox on the page ("General" panel), "Restore previous session".

Is there another scenario you need to cover?

more options

I am aware of the Restore Previous Session option but it simply adds another layer to the process. Is there a good reason why the the SaveandQuit has been removed?

I note that the the browser.showQuitWarning no longer exists in preferences but it still appears in about:config. Confusing or what?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη smcc42

more options

I'm sure there's a way to research the "why."

Obsolete preferences that you have customized can linger forever. I probably have some left over from extensions I tried for 5 minutes 10 years ago...

more options

See also:

 • Bug 1487547 - Config browser.showQuitWarning stopped working - it won't show "Save and quit" dialog

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

more options

delete this

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη interestingfellow