Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

cursor not changing from arrow to pointed finger

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

Hello since recent FF upgrade when i use a betting site , the cursor is meant to change from an arrrow to a pointed finger (similar to hyperlink) to select the bet, it wont do this now, any ideas ?

Thanks

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

That sounds like your mouse pointer device and the O/S is having software glitches and showing up on firefox usage.

more options

Hi LexiFire, it is automatic for links, but needs to be coded by the site for other kinds of elements. Does the interactivity work -- the only issue is the pointer appearance -- or is the functionality broken, too?

If a site is generally known to work in Firefox, these are standard suggestions to try when it stops working normally:

Double-check content blockers: Firefox's Tracking Protection feature and extensions that counter ads and tracking may break websites that weren't built to operate normally without the blocked components.

Do you see a shield icon toward the left end of the address bar, near the lock icon? More info on managing the Tracking Protection feature in this article: What happened to Tracking Protection?.

Extensions such as Adblock Plus, Blur, Disconnect, Ghostery, NoScript, Privacy Badger, uBlock Origin or uMatrix should provide toolbar buttons to manage blocked content in a page. There may or may not be a number on the icon indicating the number of blocked items; you may need to click the button to see what's going on and test whether you need to make an exception for this site.

Cache and Cookies: When you have a problem with one particular site, a good "first thing to try" is clearing your Firefox cache and deleting your saved cookies for the site.

(1) Clear Firefox's Cache

See: How to clear the Firefox cache

If you have a large hard drive, this might take a few minutes.

(2) Remove the site's cookies (save any pending work first). While viewing a page on the site, try either:

  • right-click (on Mac Ctrl+click) a blank area of the page and choose View Page Info > Security > "Clear Cookies and Site Data"
  • (menu bar) Tools > Page Info > Security > "Clear Cookies and Site Data"
  • click the padlock or "i" icon in the address bar, then the ">" button, then More Information, and finally the "Clear Cookies and Site Data" button

In the dialog that opens, you will see one or more matches to the current address so you can remove the site's cookies individually without affecting other sites.

Then try reloading the page. Does that help?

Testing in Firefox's Safe Mode: In its Safe Mode, Firefox temporarily deactivates extensions, hardware acceleration, and some other advanced features to help you assess whether these are causing the problem.

If Firefox is not running: Hold down the Shift key when starting Firefox. (On Mac, hold down the option/alt key instead of the Shift key.)

If Firefox is running: You can restart Firefox in Safe Mode using either:

  • "3-bar" menu button > "?" Help > Restart with Add-ons Disabled
  • (menu bar) Help menu > Restart with Add-ons Disabled

and OK the restart.

Both scenarios: A small dialog should appear. Click "Start in Safe Mode" (not Refresh).

Any improvement?