Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Font changes - how to affect left side bookmark menu?

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
more options

I can change the fonts using the preferences and I can change the look of the main page using ctrl-+ or ctrl-; but I cannot change the font size of the left bookmark menu (or the the top menu bar). The fonts are too small for what I need. Is there any way to change them. All the other tools changin what is in the viewing pane but not in the "controls" section of the browser.