Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

My certificates clear daily? After logging into certain sites it auto refreshes to login page without ever letting me in, help!

 • 3 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 21 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Need help and do not understand why i am having these issues. My IT department will not "support" firefox but I use some external vendors that require it. I recently got a new computer.

Everyday I have to confirm security certificates for the same websites, even if I leave my computer on. Yes i have checked off to permanently store the certificates also and I am not in private mode. I have googled to no end for help and i am at a breaking point!

I have one site in particular that one I log in, it flashes to the screen I need and before I can do anything it takes me to the log in screen again. The funny thing is I am already logged in and it says "welcome yaddayadda" I have deactivated pop ups.

Επιλεγμένη λύση

This issue can be caused by corrupted cookies or cookies that are blocked.

You can try these steps in case of issues with web pages:

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies from websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" from websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Manage Data

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Appearance
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

There are other things that need attention.

The System Details list shows that you have an outdated Flash plugins, current is 31.0.0.122 (31.0 r0).

 • Shockwave Flash 26.0 r0

You can find the installation path of a plugin on the about:plugins page.

You can download the latest NPAPI Flash plugin for Firefox on this page.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

novice_user said

Everyday I have to confirm security certificates for the same websites, even if I leave my computer on. Yes i have checked off to permanently store the certificates also and I am not in private mode.

Hmm, you shouldn't need to make exceptions for well-run sites. Any idea why Firefox can't make a secure connection to those sites? If the problem is a corporate proxy server which is trusted by other browsers on your system, one possible workaround would be this setting:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful or accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste enterp and pause while the list is filtered

(3) Double-click the security.enterprise_roots.enabled preference to switch the value from false to true


Also, your Firefox identified itself as version 58, which is not supported and has publicly disclosed security vulnerabilities. You should move to one of the current releases, either:

Standard release -- Firefox 62

Extended Support Release - Firefox 60esr


If you use Flash, that also needs to be updated according to your Firefox (it says you have version 26 and the current version is 31).

Flash Plugin - Keep it up to date and troubleshoot problems

more options

Thanks - I will try these out.

more options

Επιλεγμένη λύση

This issue can be caused by corrupted cookies or cookies that are blocked.

You can try these steps in case of issues with web pages:

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies from websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" from websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Manage Data

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Appearance
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

There are other things that need attention.

The System Details list shows that you have an outdated Flash plugins, current is 31.0.0.122 (31.0 r0).

 • Shockwave Flash 26.0 r0

You can find the installation path of a plugin on the about:plugins page.

You can download the latest NPAPI Flash plugin for Firefox on this page.