Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

why When I open a pdf with Nitro pdf, ff opens a blank page as well?,

  • 21 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 280 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

Again, after latest update (haha) the same thing is happening AGAIN. I have followed ALL of the troubleshooting suggestions and NONE are helpful. I continue to get the blank page.

Επιλεγμένη λύση

kaylaartist said

It did stop and I couldn't tell you why the second time. But since this is regularly recurring, this must be a bug.

In case you want to file a bug report :

https://bugzilla.mozilla.org/

And :

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/QA/Bug_writing_guidelines

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options

kaylaartist said

Again, after latest update (haha) the same thing is happening AGAIN.

Hello kaylaartist,

As you say that this is happening again - I can only assume that it stopped happening at one point. Can you tell us when that was, as you didn't seem to have found a solution in this thread :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1203966

I'm asking, so you won't get the same suggestions again .....

more options

As I stated that I had done all the troubleshooting, that means I already did what was here. However, this solution NO LONGER applies. I do not have any kind of tab extension at all. And I have tried everything else. If they had worked I would not be contacting you again.

more options

kaylaartist said

As I stated that I had done all the troubleshooting, that means I already did what was here. However, this solution NO LONGER applies. I do not have any kind of tab extension at all. And I have tried everything else. If they had worked I would not be contacting you again.

In the thread I mentioned ( https://support.mozilla.org/en-US/questions/1203966 ) there was no solution - hence my question ....

The solution in your earlier thread ( https://support.mozilla.org/en-US/questions/1169261 ) obviously doesn't apply, as Tab Mix Plus is no longer supported.

I only assumed that at one point the problem no longer ocurred, as you say that it happens again - I must have misconstrued (my apologies).

I sure hope that somebody will come up with the perfect solution for you this time .....

more options

It did stop and I couldn't tell you why the second time. But since this is regularly recurring, this must be a bug.

more options

Επιλεγμένη λύση

kaylaartist said

It did stop and I couldn't tell you why the second time. But since this is regularly recurring, this must be a bug.

In case you want to file a bug report :

https://bugzilla.mozilla.org/

And :

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/QA/Bug_writing_guidelines

more options

Is there some change to be made in about:config so that going to either download/open a pdf or clicking to print does NOT open a blank tab?

more options

kaylaartist said

Thanks...

Aww, I sure wish I could have really helped you .....

I didn't think that there would be such a preference on the "about:config" page, but went to look for it anyway - couldn't find anything  :(

I noticed that you marked my post as Chosen Solution, but as I didn't really solve anything : feel free to remove that mark (you can do so by clicking the "Undo" botton to the right of that post).

more options

Normally, I see this behavior:

(1) When I click a download link and the site launches a new window/tab, Firefox will automatically close that new blank window/tab when displaying the Open/Save dialog.

(2) When I force a download link to a new tab myself, for example, by middle-clicking or Ctrl+clicking the link, Firefox will NOT close the new blank tab automatically when the download dialog appears.

It has been like that for as long as I can remember.

P.S. I never used any add-ons which would force links into new tabs for me, so I don't know if they behave more like the first case or the second case.

more options

I have no clue what you are referring to as this bears no relation to my problem. I do not use any add ons to affect the behavior of my tabs.

more options

kaylaartist said

I have no clue what you are referring to as this bears no relation to my problem. I do not use any add ons to affect the behavior of my tabs.

Ignore the P.S. Does the other part match your experience?

more options

jscher2000 said

kaylaartist said
I have no clue what you are referring to as this bears no relation to my problem. I do not use any add ons to affect the behavior of my tabs.

Ignore the P.S. Does the other part match your experience?

Actually, now mine seems different today, too. What happened? Did you file a bug report?

more options

Nope. Doesn't match my experience and I did file a bug report

more options

kaylaartist said

Nope. Doesn't match my experience and I did file a bug report

Thanks, found it, added my 2 cents for now.

more options

Okay, the reason I see this behavior in my Firefox is that I have an add-on (user script in Violentmonkey) which modifies links to other sites with this:

rel="noopener noreferrer"

Either of those will prevent Firefox from closing the blank tab. I cannot trigger the problem once I turn that off.

What site are you opening the PDFs from? I wonder whether they use anything like that on their links.

more options

kaylaartist said

jscher2000 said
What site are you opening the PDFs from? I wonder whether they use anything like that on their links.

Nitro PDF

I was expecting an answer more like Facebook, Google, etc. The question is whether the links you are clicking contain something like this in their code:

rel="noopener"

or

rel="noreferrer"
more options

Because it doesn't matter from what website.

more options

My last thinking about this was in the demo document:

https://www.jeffersonscher.com/res/downbug.html

With the "No rel" links, Firefox closes the blank tab for me. With the other links, the blank tab stays open.

Is that how yours behaves as well?

more options

No, it does not. And for years, no other page opened AT ALL, just the Nitro pdf.

  1. 1
  2. 2