Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have windows 7, if I use firefox can I still use my yahoo Email address.

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από user633449

more options

Can I use yahoo email if I use firefox as my browser?

Επιλεγμένη λύση

Absolutely! Your e-mail address works independently of whatever browser you have installed, so you can install Firefox on your computer, take advantage of the increased speed and privacy, and continue to visit all your normal websites!

Here's some resources to help you get started:


If you need any more help let us know!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Absolutely! Your e-mail address works independently of whatever browser you have installed, so you can install Firefox on your computer, take advantage of the increased speed and privacy, and continue to visit all your normal websites!

Here's some resources to help you get started:


If you need any more help let us know!