Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Mobile View Stacking on Desktop on 61.0.1 (64 bit)

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 67 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από RobertInco

more options

After the 61.0.1 update, our website now only shows mobile view stacking within a desktop browser view. The card elements (see example) should only reduce in columns at tablet and mobile breakpoints. This function continues to work in all recent Chrome, Edge, Opera and I.E browsers.

Example: https://www.gigmasters.com/services/wedding-dj

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Screenshots from I.E and FireFox

more options

Hi, I do not know who got you using this website stuff. Bad coding and nothing but work a rounds if that is your posted site.

HTML ERRORS stopped once got to last as could not continue is a bad sign. https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.gigmasters.com%2Fservices%2Fwedding-dj

CSS ERRORS is beyond fixing with it's Firefox work a rounds https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.gigmasters.com%2Fservices%2Fwedding-dj&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en

Chrome, Edge, Opera and I.E browsers look at Web Code differently. Firefox plays by the rules set forth by the W3C.org who is in charge of web pages and web browsers, stands and practises and future development.


I have no idea, neither does the person who made these pages. I have no affiliation to this or links off of this site but you should find a Template and seek some help. Note the link off the site : https://html5up.net/


more options

Separate Security Issue, please update your Flash 28.0 r0 by removing it with this tool : https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html If you use it Reinstall with Flash Player Version: 31.0.0.108 Current Version https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ Step 1: Select Operating System Step 2: Select A Version (Firefox, . . . .) Note: Other software is offered in the download. <Windows Only>

more options

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη RobertInco