Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firebox is loading old css

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 59 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I am updating some css code on my Wordpress website. When I update the code I see the change on all internet browsers EXCEPT for Firefox. I know all about emptying cache and cookies and history and that is not it. I have opened the website on computers that have never even been to the site and it is still pulling my old css code! Now, I was making some changes last night and Firefix wasn't updating the ocde, but when I looked at it this morning the changes were there. Does the changes take longer to reach FIrefox browsers or something? I am not the MOST savvy web designer, hence the Wordpress website, but I have changed my css code a thousand times and I always see the updates on other browsers. Please let me know if it is a "delay" thing with changes to Firefox or if I need to add some sort of special Firefox code to the css.

Appreciate the help and I apologize if I am just a missing something easy.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Also, if login to my Wordpress on Firefox and look at the website all those ccs codes are updated and working. As soon as logout it goes right back to the old code.

more options

Firefox doesn't have a built-in delay, but the cache can hold onto files longer than you would like. Normally, clearing Firefox's cache (or reloading using Ctrl+Shift+r) resolves that. If not, consider whether there might be an upstream cache on your WordPress installation or elsewhere between Firefox and the site.

more options

Thank you for replying! I was following you up until "upstream cache on your WordPress installation or elsewhere between Firefox and the site" I am not exactly sure what this means or how I would check for something like this... is there a particular piece of code I would look for?

more options

WordPress may have a caching plugin that is bypassed when you are logged in. Your ISP may cache pages. There are various potential culprits.