Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How to get rid of websites opening tabs without authorisation?

  • 10 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4361 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από SophieFrewin

more options

Hello,

In the last week, I have been getting websites opening up new tabs on my browser without my authorisation. I have tried using ad block to stop it, refreshing firefox, running malware (there was a threat which I removed), running malware ad cleaner (threats removed) but it is still doing it and driving me mad. My husband is now also getting the same problem.

Has anyone got the same problems please and how to fix it?

Thank you

Επιλεγμένη λύση

What websites are opening without your permission? Can you please open Firefox, type about:support into the address bar, press enter and copy over what you see?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (11)

more options

Επιλεγμένη λύση

What websites are opening without your permission? Can you please open Firefox, type about:support into the address bar, press enter and copy over what you see?

more options

All sort of websites, adversiting sites saying that I have won something, etc...

I am trying to copy what I see when typing about:support but this is too long, how can I send it to you please?

more options

Please past it into https://www.pastebin.com/ and give me the url.

Thanks!

more options

Is this what you need??link text

more options

Yes thank you!

If you install https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ublock-origin/ does that help?

more options

I will try it and get back to you. It doesn't do it all the time so will have to wait 24 hours to get a proper thumbed up. I have tried lots of things today and thought I had sorted it but then problem re-occurred after a few hours!!

Thanks for your help

more options

What options do I need to select in the menus, any idea? Or just leave the app to run as it is?

more options

For uBlock? You can keep the existing options and it should work.

more options

Ok thanks, will let you know

more options

Hello Tyler, The app you got me to install did resolve my issue, thank you.

more options

How to get rid of websites opening tabs without authorisation- I also h ve had had this happen several times but only when i first login. Google is set as my homepage and firefox is backup. My homepae settings are not changing. I have tried removing and restoring Firefox That worked once, but the problem is back . I have tried deleting some json files. also worked once I am uncomfortabe deleting anything more complex. do I need to Take it to the shop? I am working on an HP laptop that' about 3 years old--cant'read the model #, cause my eyes ar much older than 3. It is not a top of the line machine. website causing the problem is URL:https://www.microsoft.com/en-us/