Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Just updated Firefox but it will not save login details like it used to, even if I hit the "Save" button in the popup box

 • 6 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 139 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

My old Firefox had a popup box whenever I logged into a website, Updated version has a similar popup with a blue "Save" button but when I hit it it instantly disappears and login details are NOT saved. I am running on Windows 10

Επιλεγμένη λύση

Please try : SAFE MODE

In Firefox Safe mode these changes are effective:

 • all extensions are disabled (about:addons)
 • default theme is used (no persona)
 • userChrome.css and userContent.css are ignored (chrome folder)
 • default toolbar layout is used (file: localstore-safe.rdf)
 • Javascript JIT compilers are disabled (prefs: javascript.options.*jit)
 • hardware acceleration is disabled (Options > Performance > Uncheck to view)
 • plugins are not affected
 • preferences are not affected

TEST''''is issue still there ?

If so please : uninstall Firefox. Then Delete the Mozilla Firefox Folders in C:\Program Files , C:\Program Files(x86) & C:\ProgramData Then restart system. Then run Windows Disk Cleanup. (Note: This should be Pinned and run Weekly, If never done below expect 10's of gig's) Then run it again and click the button that says Cleanup System Files. Note: your Firefox Profile is saved. But you should make a back up before you do :

Reinstall with Current Release Firefox 62.0.0 with a Full Version Installer

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Επιλεγμένη λύση

Please try : SAFE MODE

In Firefox Safe mode these changes are effective:

 • all extensions are disabled (about:addons)
 • default theme is used (no persona)
 • userChrome.css and userContent.css are ignored (chrome folder)
 • default toolbar layout is used (file: localstore-safe.rdf)
 • Javascript JIT compilers are disabled (prefs: javascript.options.*jit)
 • hardware acceleration is disabled (Options > Performance > Uncheck to view)
 • plugins are not affected
 • preferences are not affected

TEST''''is issue still there ?

If so please : uninstall Firefox. Then Delete the Mozilla Firefox Folders in C:\Program Files , C:\Program Files(x86) & C:\ProgramData Then restart system. Then run Windows Disk Cleanup. (Note: This should be Pinned and run Weekly, If never done below expect 10's of gig's) Then run it again and click the button that says Cleanup System Files. Note: your Firefox Profile is saved. But you should make a back up before you do :

Reinstall with Current Release Firefox 62.0.0 with a Full Version Installer

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

more options

First bear in mind I am 73 with severe brain damage after a stroke, but I tried opening in safe mode(shift plus open). Seemed OK and it said click here to sign in but it did not recognise my password and took me through security to reset it Which I did but still through me out. Thought of trying method B to remove Firefox and download latest version. But if I remove existing Firefox first, how do I get on Internet to download new version???

more options

Just checked I have Firefox 60.2.0 ESR

more options

Just checked I have Firefox 60.2.0 ESR

more options

I'm having problems with version 62.0.2. In earlier updates soundclouds password wasn't remembered, now it's affecting Ebay. As for the fixes provided above I personally couldn't be bothered to go through all that. I've come to the conclusion that the Internet will never work properly, there's always something broken. I'm tired of this now.

more options

Do you still have the Key icon on the location/address bar when this happens?

If that is the case then click this Key icon and it should open the doorhanger dialog to store the password.

Note that a detail like a website remembering you (log you in automatically) is stored in a cookie, so you need to make sure to keep such cookies.

You can use these steps to make a website recognize and remember you:

 • you can create an "Allow" exception to keep specific cookies, especially in case of secure websites and when cookies expire when Firefox is closed.
 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: Exceptions

In case you use "Clear history when Firefox closes" or otherwise clear history.

 • do not clear the Cookies
 • do not clear the Site Preferences
 • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exception for password and other website specific data
 • clearing "Cookies" will remove all selected cookies including cookies with an "Allow" exception you may want to keep