Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Yellow band says a web page is slowing down browser - options stop or wait: Means what?

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 17 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I'm getting this on HSN.com, Wikipedia, Facebook. It flashes for a few seconds and then is gone faster than I can select an option, unless my cursor just happens to be in the upper right corner at the time. When I can select one, no matter which, nothing happens that I can see.

I'm using a MacBook Pro, and I restarted it this morning.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

It usually means that a script in the page has made it unresponsive for a certain period of time, maybe 10 seconds, but apparently it is either clearing up a moment later or... ??

This article refers to a different, older style of message, but might be useful: Warning Unresponsive script - What it means and how to fix it