Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why won't Nwtflix play video on my PC

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Using Ubuntu 16.04 AMD64 bit with MATE 1.12.1 desktop Firefox Quantum 61.0.1 (64 bit) Google Widevine is installed and set to 'Always Activate' OpenH.264 is installed and set to 'Always Activate'

When I log into Netflix, I am presented with the standard interface with all the movie options, include a large background of the current movie they are promoting. If I wait a few seconds, the trailer begins playback and plays with audio until it's over, but, if I click the play button, the screen clears and I get a message that says "Whoops, something went wrong... Playback Error, there appears to be a problem with Firefox that is preventing Netflix from starting playback. Please be sure you are using the most recent version of Firefox.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Is DRM enabled?