Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

My secure search green arrows are not displaying

more options

The green box with the arrow indicating it is a safe link to open next to the results of a search has disappeared when I restarted my computer earlier.

Thank you for your assistance

The green box with the arrow indicating it is a safe link to open next to the results of a search has disappeared when I restarted my computer earlier. Thank you for your assistance

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Hi DuaneB1, I think that kind of annotation would have been inserted into the page by an add-on. Do you have any idea what it was? Something from the Mozilla Add-ons site maybe, or from your security software?

more options

Along those lines, do you want to share your extensions list? You can copy/paste it from the Troubleshooting Information page. Either:

  • "3-bar" menu button > "?" Help > Troubleshooting Information
  • (menu bar) Help > Troubleshooting Information
  • type or paste about:support in the address bar and press Enter

Scroll down past "Application Basics" and "Firefox Features" to "Extensions". Then you can select and copy the table that follows (not the entire page, please, that's too much information) using either Ctrl+c or right-click > Copy and then paste it into a reply. It will be messy, but we're used it.