Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Opening any www address in a new tab results in crashing tab

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 39 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από philipp

more options

see attached error message, that's independing from the address entered OS version LINUX 4.15.0 Firefox version 61.0.1 Reporting PC isn't that one problem occurred. A restart of Firefox solved the problem for the moment.

Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

thanks, this kind of crash appeared to be happening while an automatic update is in progress and parts of the application are already up-to-date, while some running processes are still from the old version. this will be fixed in firefox 62 and onwards - in such a situation a user will get a note to restart the browser to fully apply the update.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A Submitted Crash Reports list will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

aboutcrashesFx57

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

more options

bp-c2874c19-7454-41d3-b4ea-9e9fe0180907 07.09.18 16:00 bp-f6ca5625-8909-48ac-90e7-7e7df0180907 07.09.18 15:59 bp-b149f906-77d8-4f08-b971-1cec40180907 07.09.18 15:59 bp-3a888f81-ade0-4d88-84bc-bb2f70180907 07.09.18 15:59 bp-4fc894b9-1d22-4efe-a690-724220180907 07.09.18 15:58

Thank you for your help.

more options

Επιλεγμένη λύση

thanks, this kind of crash appeared to be happening while an automatic update is in progress and parts of the application are already up-to-date, while some running processes are still from the old version. this will be fixed in firefox 62 and onwards - in such a situation a user will get a note to restart the browser to fully apply the update.