Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

When I try to login to y email acct, which is my homepage, "page not found" comes up and I have to go back to the sign in page and start over.

 • 3 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 8 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από swcrazy2018

more options

cannot login to y email @aol.com login. even after entering my password. "Page not found" keeps coming up. How do I fix this?

Επιλεγμένη λύση

Hi swcrazy2018, Let's try something simple, like clearing your cache and cookies.

 1. Click the Library button 57 library icon and choose History.
 2. In the History menu, choose Clear Recent History.
 3. In the Time Range to clear drop-down, select Everything.
 4. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 5. Select both Cookies and Cache.
 6. Click Clear Now.
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Site login isn't a Browser issue that is a site support issue. So do you have adblockers installed?

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi swcrazy2018, Let's try something simple, like clearing your cache and cookies.

 1. Click the Library button 57 library icon and choose History.
 2. In the History menu, choose Clear Recent History.
 3. In the Time Range to clear drop-down, select Everything.
 4. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 5. Select both Cookies and Cache.
 6. Click Clear Now.
more options

Thanks for your input. I managed to resolve this on my own. Did clear my cache and cookies. Also went into the menu/options and opted not to save my email address. Then I reinstalled aol email login from my browser. That did the trick. It seems every time Firefox updates, I have problems.