Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How to disable tab preview in Firefox Developer

  • 4 απαντήσεις
  • 7 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3846 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Clite Tailor

more options

I see that in the previous versions of Firefox, i can disable tabs preview when switching between tabs using Ctrl + Tab in about:config. But now, i can't find it anywhere. So please tell me where i can find this feature again.

Tabs previews is ugly and messy so please help me to remove it.

Sincerely!

Επιλεγμένη λύση

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

That browser.ctrlTab.previews pref should be there on the about:config page.

more options

This seems weird, i can't find it anywhere even i have copy your phrase

more options

OK. It looks that currently previews are enabled by default and can no longer be disabled, so this pref does indeed no longer exists. I'm not what branch DXR accesses via mozilla-aurora (could be still Firefox 62)

That pref has been replaced by browser.ctrlTab.recentlyUsedOrder

more options

Thanks for help. Hope that this feature will be fixed in next versions of Firefox