Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

60.2 esr just updated does not load shockwave

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 23 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

As soon as I updated to the latest version (60.2 esr) shockwave player did not load. This worked perfect before the update.

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

hi, support for those proprietary npapi-based plugins has been generally dropped in firefox and other modern browsers as announced a couple of years ago already...

Why do Java, Silverlight, Adobe Acrobat and other plugins no longer work?

more options

Chromium, Chrome, and Opera dropped NPAPI Plugins way back in Sept 2015.

Did you actually use the Shockwave (for director) Player Plugin from Adobe for anything?. This is separate from the Flash Player Plugin.

more options

Yes I had adobe director for shockwave also added. I use it all the time. Firefix esr previous version 60.0 worked perfect. I updated to 60.2 today and now it does not work. I have used the esr version successfully from day one until today 9/5/2018. can i revert to the previous version?

more options

Instead of reverting you should be looking at ways to migrate away from shockwave.

more options

Hi fflp, your previous version was probably Firefox 52.9.0esr. If you want to check on that, you can look up your recent update history on the Troubleshooting Information page. Either:

  • "3-bar" menu button > "?" Help > Troubleshooting Information
  • (menu bar) Help > Troubleshooting Information
  • type or paste about:support in the address bar and press Enter

In the first table on the page, there should be an Update History row with a button to open a small list box showing your most recent Firefox installations.