Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why did Firefox Quantum stop supporting the Weather Channel website's hourly forecast pulldowns, while Edge still supports them?

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 181 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

When I'm on the US Weather Channel's website (I use the URL of "https://weather.com/weather/today/l/USMA0518:1:US" ) for the "Hourly" forecast pulldown menus for where I live in New England. When I click on the "Next 8 Hours" text at the bottom of the basic list while browsing with the latest version of Firefox Quantum (v.62, in 64-bit version) to view the next eight hours' worth of hourly forecasts, NOTHING happens to reveal the hourly forecast updates; while on the version of Microsoft Edge (currently dated for May 21, 2018) clicking on the "Next 8 Hours" actually reveals "the next 8 hours" of weather forecasts, like Firefox Quantum USED to.

I use the latest "v.1803" version of Windows 10 X64 for my operating system, and so far, where I'm someone who DOES need to check the Weather Channel for such forecasts as a "matter of routine"...should I simply drop Firefox Quantum 64-bit for MS Edge, or can the strictly 64-bit Waterfox browser be a better choice (AND still allow me to use that "Next 8 Hours" pulldown, as Edge still does)?

Thanks in advance for any help or advice!

Επιλεγμένη λύση

Hi Baders-Briar, the "Next 8 Hours" button/link runs through a tracking script from Google Tag Manager. Could you:

Double-check content blockers: Firefox's Tracking Protection feature and extensions that counter ads and tracking may break websites that weren't built to operate normally without the blocked components.

Do you see a shield icon toward the left end of the address bar, near the lock icon? More info on managing the Tracking Protection feature in this article: What happened to Tracking Protection?.

Extensions such as Adblock Plus, Blur, Disconnect, Ghostery, NoScript, Privacy Badger, uBlock Origin or uMatrix should provide toolbar buttons to manage blocked content in a page. There may or may not be a number on the icon indicating the number of blocked items; you may need to click the button to see what's going on and test whether you need to make an exception for this site.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi Baders-Briar, the "Next 8 Hours" button/link runs through a tracking script from Google Tag Manager. Could you:

Double-check content blockers: Firefox's Tracking Protection feature and extensions that counter ads and tracking may break websites that weren't built to operate normally without the blocked components.

Do you see a shield icon toward the left end of the address bar, near the lock icon? More info on managing the Tracking Protection feature in this article: What happened to Tracking Protection?.

Extensions such as Adblock Plus, Blur, Disconnect, Ghostery, NoScript, Privacy Badger, uBlock Origin or uMatrix should provide toolbar buttons to manage blocked content in a page. There may or may not be a number on the icon indicating the number of blocked items; you may need to click the button to see what's going on and test whether you need to make an exception for this site.