Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

deactivate SHIFT + 7 function

  • 7 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 11 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

There is a keyboard combination for searching on website: STRG + F This is also done with SHIFT+7

How can I disable totally SHIFT + 7 in Firefox ?

There is a reason for it. We use a barcode scanner to transfer data through firefox. This Code contains "/". Because of this char, firefox automaticaly starts the search bar.

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Very Hard to do as those options were discontinued for ver 57 due to bad us usage, crashing.... Has not yet come back fully and is still partial permissions. I think this may be relevant : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1232223 Changes soon I think....

Can go to 3 Bar Menu --> Help --> Submit Feedback to try and hurry the process. Your constructive information will be reviewed by a team for inclusion in future releases..

more options

When you try to emulate keys that are part of the number pad on the keyboard then Num Lock determines what will happen. The 7 key on the number pad has Home as the second action, so with num lock off Shift + 7 becomes Home and vice versa (Shift +7 with num lock on will select text in a text area). This can cause all kind on weird action that can also happen with Alt key combinations. This shouldn't happen if the 7 key on the top row get activated, only with keys from the number pad things will go wrong.

more options

This combination (SHIFT + 7) on a site, is a hidden combination in Firefox, which also do the same as STRG + F. This has nothing todo with activated or deactivated Numlock.

more options

OK, I overlooked the mention of the forward slash (/).

There are keyboard shortcuts to open the quick find bar (' and /) to search for links. I'm not aware of a way to disable these although an extension might work.

What keyboard layout do you use if Shift+7 gives a '/'?

more options

german qwertz

yes it is '/'

we cannot use an addon. because the webapplication is running on an igel PC (igel.de) with linux partition.

more options

megadruck said

german qwertz yes it is '/' we cannot use an addon. because the webapplication is running on an igel PC (igel.de) with linux partition.

Firefox is the standard browser. For that reason I have to compile a partition with chrome, to use the scanner.

more options

The / should not trigger the QuickFind bar if the cursor is in a text input. If the page uses a programmed region (like the calculator on the Google results page when you search for 2 * 2), Firefox doesn't recognize that as a text input and will show the QuickFind bar. There's no built-in feature to turn that off, as far as I know.