Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox crashing constantly, cannot open new tabs

  • 13 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 211 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Shadow110

more options

Upon waking up my laptop from hibernating this morning, Firefox crashes nearly every time I try to open a new tab, or type in the URL bar. I've uninstalled and reinstalled Firefox twice, and even then upon reinstall firefox has crashed.

Tried opening Firefox in safe mode, but again if I tried to open a tab and type in the url it would crash. In both normal and safe mode, opening a new tab link could either load that tab, or have that tab crash, not the whole browser. So far all the tabs that have crashed never load no matter how many times it's refreshed.

I believe I have the 64 bit version, with addons for Greasemonkey, AdBlock Plus, Reddit Enhancement Suite, and Gyazo, and Snap links.

I can try and get that info but even trying to open a tab to get to Options causes Firefox to crash.

Upon waking up my laptop from hibernating this morning, Firefox crashes nearly every time I try to open a new tab, or type in the URL bar. I've uninstalled and reinstalled Firefox twice, and even then upon reinstall firefox has crashed. Tried opening Firefox in safe mode, but again if I tried to open a tab and type in the url it would crash. In both normal and safe mode, opening a new tab link could either load that tab, or have that tab crash, not the whole browser. So far all the tabs that have crashed never load no matter how many times it's refreshed. I believe I have the 64 bit version, with addons for Greasemonkey, AdBlock Plus, Reddit Enhancement Suite, and Gyazo, and Snap links. I can try and get that info but even trying to open a tab to get to Options causes Firefox to crash.

Επιλεγμένη λύση

I want to thank Tyler, Pkshadow, and cor-el again for all their attempts to help.

I'm typing this response from Firefox! TLDR: I attempted to do a system restore, and got an error message that said it could not be completed and to run chkdsk /r. In spite of running "chkdsk C:" and it coming back saying there were no problems, I ran chkdsk /r anyway that this morning, and it seems to have worked (got a little scared when the chkdsk got stuck at 10%).

I'm thinking that was the main solution, but just in case here's everything else I tried:

- tried running "clean boot" in windows, but Firefox still performed the same crashing behavior and I didn't feel tech savvy enough to determine why that was happening - ran in "safe mode" in windows, where Firefox worked, and checked which third party programs also didn't run, which seemed to be my antivirus. :/ - Checked the add/remove programs settings app, saw that my antivirus and then a random Microsoft game were the two programs changed in the day or two before my issue happened, so I wound up uninstalling them and restarting, which didn't fix the crashing. - Found out about System Restore points, and that Windows 10 creates them before all mandatory updates, and attempted that, which is where I finally got that error message and was advised to chkdsk /r.

So now I'm going to attempt to re-download the antivirus program I was using, and knock on wood it seems to be ok!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (13)

more options

We're sorry to hear that your Firefox seems to be crashing when you open it. Please perform the following steps to give us a crash report ID that helps us find out more about the cause of the crash.

  1. On the keyboard, press [Windows] Windows key + [R]. This should bring up a Run window that contains a text field.
  2. In that text field, type %APPDATA% and press Enter. An explorer window should open.
  3. From that explorer window, double-click on the Mozilla folder, then double-click on Firefox and then on Crash reports. Double-click on submitted.
  4. Now, you should see a list of files that contain reports. Go to View > Arrange Icons by > Modified to get the most recent files at the top of the window.
  5. Open the most recent 5 files with a text editor and copy the IDs.
  6. Paste each ID with bp- into the reply window on the forums.

Thanks in advance!

You can find more information and troubleshooting steps in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

more options

Thanks. Here are the crashes. Here are the 5 most recent:

Crash ID: bp-5c4a65c0-55e0-404c-a680-078080180825 Crash ID: bp-1cfc57ae-33c6-4044-97d9-002c40180825 Crash ID: bp-71b7f5ee-9da1-496b-8919-41ccf0180825 Crash ID: bp-e4929949-95c8-46df-bb8c-c97e40180825 Crash ID: bp-b13ab84a-b9fe-4495-b282-654c30180825

more options

Can you please follow the directions at this link: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-update/system-file-check-sfc-scan-and-repair-system-files/bc609315-da1f-4775-812c-695b60477a93

Run the System File Checker

Also make sure you have all Windows updates.

Finally, run a scan with www.malwarebytes.com

This looks to be an issue with Windows, so these may point us in the right direction.

more options

This could be a problem with a font or the renderer (skia present in the crashing thread).

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

more options

Tyler: I ran the SFC and got the message "Windows Resource Protection did not find any integrity violations." I also did the DISM, I just did the check/scan and got the message "No component store corruption detected. The operation completed successfully."

I also downloaded and ran Malwarebytes and it hadn't detected anything.

Cor-el: I'll check in a second!

more options

Cor-el: I can't get to the about:preferences/general page without Firefox crashing, unfortunately.

I did check the display driver and it says it's up to date.

more options

No luck with Firefox Safe Mode as well (i.e. hold the Shift key when starting Firefox)?

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support (press F8 on the boot screen or hold down the Shift key) to see if that has effect.

more options

Thanks cor-el. Starting Firefox in safe mode didn't work, still crashed.

On the other hand, starting my computer in safe mode did affect it - I could open tabs, use the url bar without crashing Firefox. I did change the hardware acceleration setting while in that safe mode. However, once not in Windows safe mode Firefox once again crashes when opening new tabs and trying to use the url bar.

more options

HI, give this a try : uninstall Firefox. Then Delete the Mozilla Firefox Folders in C:\Program Files , C:\Program Files(x86) & C:\ProgramData Then restart system. Then run Windows Disk Cleanup. (Note: This should be Pinned and run Weekly, If never done below expect 10's of gig's) Then run it again and click the button that says Cleanup System Files. Note: your Firefox Profile is saved. But you should make a back up before you do :

Reinstall with Current Release Firefox 61.0.2 with a Full Version Installer

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

more options

Thanks Pkshadow. I uninstalled, and when I checked those folders (program files, program files x86, and program data) there were no Mozilla folders to be found. I ran disk cleanup and cleanup system files, selected everything, and ran that process. I went to the full installer site and installed. It's unfortunately still crashing.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη t.umult

more options

I noticed when I went to check on my profile to debate on backing it up before that process, that I have like 8, including two that were made this morning. Does that indicate something?

more options

Επιλεγμένη λύση

I want to thank Tyler, Pkshadow, and cor-el again for all their attempts to help.

I'm typing this response from Firefox! TLDR: I attempted to do a system restore, and got an error message that said it could not be completed and to run chkdsk /r. In spite of running "chkdsk C:" and it coming back saying there were no problems, I ran chkdsk /r anyway that this morning, and it seems to have worked (got a little scared when the chkdsk got stuck at 10%).

I'm thinking that was the main solution, but just in case here's everything else I tried:

- tried running "clean boot" in windows, but Firefox still performed the same crashing behavior and I didn't feel tech savvy enough to determine why that was happening - ran in "safe mode" in windows, where Firefox worked, and checked which third party programs also didn't run, which seemed to be my antivirus. :/ - Checked the add/remove programs settings app, saw that my antivirus and then a random Microsoft game were the two programs changed in the day or two before my issue happened, so I wound up uninstalling them and restarting, which didn't fix the crashing. - Found out about System Restore points, and that Windows 10 creates them before all mandatory updates, and attempted that, which is where I finally got that error message and was advised to chkdsk /r.

So now I'm going to attempt to re-download the antivirus program I was using, and knock on wood it seems to be ok!

more options

Hi, great news. Yes Win10 does create restore points but do not count on them being current when need them the most. So before working on system always make a restore point. https://www.windowscentral.com/how-use-system-restore-windows-10

There is security software like Avast/AVG, Kaspersky, BitDefender, ESET and sometimes McAfee that are issues with certificates and/or scanners just about every time they update.

Always :