Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Web Push Notifications, Disable not working.

 • 2 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 1872 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cDreamDancer

more options

This website "https://www.financialexpress.com/auto/bike-news/12-new-benelli-motorcycles-in-india-by-2019-royal-enfield-himalayan-rival-from-benelli/1274762/" user's push notifications which really gets on my nerve, thankfully Mozilla has giving their users the option to disable this feature. However I have disabled the push notifications in the menu settings and when that didn't work I used the about:config settings to turn off notifications, but the website is still sending me push notifications. GRRR. This is the program the website users "https://www.izooto.com/"

WHY am I still receiving web push notifications. I use Firefox so I can have as much control over my web experience as I can. I don't want to be dictated to how I should use the internet. Thanks.

Επιλεγμένη λύση

Hi, So this is not working out ? :

https://www.izooto.com/ is a web push company. If have a good Firewall you can block it through the interface of that.

Please clear your cache :

and the cookies that you do not need for logging into something.

Now the big thing is to go down to the bottom into the Permissions settings https://support.mozilla.org/en-US/kb/push-notifications-firefox and make sure all of them are doing what you want as you can block everything (i do) Notifications, microphone, camera, location but that is me. So you have to figure out what works for you in this location, Permissions.

WEBSITE PUSH NOTIFICATIONS

Websites can ask you to accept several different kinds of communications and updates:

 • Desktop notifications - if allowed, the site can send notifications for Firefox to display in the lower corner of your screen until you close the last tab for a site.
 • Web push notifications - if allowed, the site can send desktop notifications for Firefox to display in the lower corner of your screen even after the last tab for the site is closed (until you exit Firefox).
 • Web push updates - if allowed, the site can send Firefox updates in the background, which presumably is more efficient that forcibly refreshing a page or having a script in the page keep checking for updates. This push feature is NOT a desktop notification, but Firefox may use the notification permission panel, which I hope will be changed in the future since that's a bit confusing.

Site-Specific Permissions/Blocks

If the drop-panel is not available or does not work for you, while viewing the site where you want to modify a previously given permission, you can use the Permissions panel of the Page Info dialog. To call that up, either:

 • right-click (on Mac, Ctrl+click) a blank area of the page and choose View Page Info > Permissions

(menu bar) Tools menu > Page Info > Permissions or click the padlock or "i" icon to the left of the site address, then the ">" icon, then More Information > Permissions

Scroll down to "Receive Notifications" and you can check the "Use default" box (so you are prompted in the future) or uncheck that box and select the permission you prefer (for example, Block).

There's no save button for this panel, changes are saved as you go.

Session Do Not Disturb

To disable all desktop notifications for the rest of your Firefox session (i.e., until you exit Firefox), you can turn on "Do Not Disturb" on the Options/Preferences page, Content panel. Either:

 • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Options, then in the left column click Content

Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences, then in the left column click Content Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences, then in the left column click Content Anyone: Type or paste about:preferences#content in the address bar and press Enter/Return (you can bookmark this for faster future access)

On the right side, under "Notifications", check the "Do not disturb me" box. This is for your current session only.

All-Site Persistent Disable

There are two different preferences for notifications, a master switch, and one which is specific to background (web push) notifications that can appear after you leave the site which sends them.

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful.

(2) In the search box above the list, type or paste webno and pause while the list is filtered

(3) To disable PUSH NOTIFICATIONS, double-click the dom.webnotifications.serviceworker.enabled preference to switch its value from true to false -- sites can still generate desktop notifications while you have a tab open to the site

(4) To disable ALL NOTIFICATIONS, double-click the dom.webnotifications.enabled preference to switch its value from true to false -- this is a master switch, you won't get any desktop notifications from sites

(5) To also disable BACKGROUND UPDATES, double-click the dom.push.enabled preference to switch its value from true to false -- but that may block actually useful services from sites you trust, so I don't recommend it at this point. (Note: you need to edit the text in the filter box above the list to display this preference.)

Troubleshooting: Site-Specific Permissions Are Forgotten?

Whether you enter a site permission through a drop-panel or the Page Info dialog, Firefox should remember your choice. If you are losing site-specific permissions, one possible reason is if Firefox is set to "Clear history" when it closes on the Options/Preferences page.

If you use that setting, check to the right of it for a Settings button. Click that, and make sure that "Site Preferences" is not checked -- when that's checked, you'll lose all your Allow/Block settings every time you close Firefox.

Troubleshooting: Pages still display a permission dialog

Website scripts can display pre-permission dialogs even if Firefox ultimately won't allow the services. This is beyond the control of Firefox, but possibly could be tamped down with add-ons.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi, So this is not working out ? :

https://www.izooto.com/ is a web push company. If have a good Firewall you can block it through the interface of that.

Please clear your cache :

and the cookies that you do not need for logging into something.

Now the big thing is to go down to the bottom into the Permissions settings https://support.mozilla.org/en-US/kb/push-notifications-firefox and make sure all of them are doing what you want as you can block everything (i do) Notifications, microphone, camera, location but that is me. So you have to figure out what works for you in this location, Permissions.

WEBSITE PUSH NOTIFICATIONS

Websites can ask you to accept several different kinds of communications and updates:

 • Desktop notifications - if allowed, the site can send notifications for Firefox to display in the lower corner of your screen until you close the last tab for a site.
 • Web push notifications - if allowed, the site can send desktop notifications for Firefox to display in the lower corner of your screen even after the last tab for the site is closed (until you exit Firefox).
 • Web push updates - if allowed, the site can send Firefox updates in the background, which presumably is more efficient that forcibly refreshing a page or having a script in the page keep checking for updates. This push feature is NOT a desktop notification, but Firefox may use the notification permission panel, which I hope will be changed in the future since that's a bit confusing.

Site-Specific Permissions/Blocks

If the drop-panel is not available or does not work for you, while viewing the site where you want to modify a previously given permission, you can use the Permissions panel of the Page Info dialog. To call that up, either:

 • right-click (on Mac, Ctrl+click) a blank area of the page and choose View Page Info > Permissions

(menu bar) Tools menu > Page Info > Permissions or click the padlock or "i" icon to the left of the site address, then the ">" icon, then More Information > Permissions

Scroll down to "Receive Notifications" and you can check the "Use default" box (so you are prompted in the future) or uncheck that box and select the permission you prefer (for example, Block).

There's no save button for this panel, changes are saved as you go.

Session Do Not Disturb

To disable all desktop notifications for the rest of your Firefox session (i.e., until you exit Firefox), you can turn on "Do Not Disturb" on the Options/Preferences page, Content panel. Either:

 • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Options, then in the left column click Content

Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences, then in the left column click Content Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences, then in the left column click Content Anyone: Type or paste about:preferences#content in the address bar and press Enter/Return (you can bookmark this for faster future access)

On the right side, under "Notifications", check the "Do not disturb me" box. This is for your current session only.

All-Site Persistent Disable

There are two different preferences for notifications, a master switch, and one which is specific to background (web push) notifications that can appear after you leave the site which sends them.

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful.

(2) In the search box above the list, type or paste webno and pause while the list is filtered

(3) To disable PUSH NOTIFICATIONS, double-click the dom.webnotifications.serviceworker.enabled preference to switch its value from true to false -- sites can still generate desktop notifications while you have a tab open to the site

(4) To disable ALL NOTIFICATIONS, double-click the dom.webnotifications.enabled preference to switch its value from true to false -- this is a master switch, you won't get any desktop notifications from sites

(5) To also disable BACKGROUND UPDATES, double-click the dom.push.enabled preference to switch its value from true to false -- but that may block actually useful services from sites you trust, so I don't recommend it at this point. (Note: you need to edit the text in the filter box above the list to display this preference.)

Troubleshooting: Site-Specific Permissions Are Forgotten?

Whether you enter a site permission through a drop-panel or the Page Info dialog, Firefox should remember your choice. If you are losing site-specific permissions, one possible reason is if Firefox is set to "Clear history" when it closes on the Options/Preferences page.

If you use that setting, check to the right of it for a Settings button. Click that, and make sure that "Site Preferences" is not checked -- when that's checked, you'll lose all your Allow/Block settings every time you close Firefox.

Troubleshooting: Pages still display a permission dialog

Website scripts can display pre-permission dialogs even if Firefox ultimately won't allow the services. This is beyond the control of Firefox, but possibly could be tamped down with add-ons.

more options

And it got rid of the annoyance that I had blocked notifications from the websites.