Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I sometimes bookmark a web page after partially reading the content. When later clicking the bookmark, I want to see the page displayed from the top. Easy fix?

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 38 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από LAM9

more options

bold text

Επιλεγμένη λύση

Hi LAM9, your browser reported itself as Waterfox (support) and there may be important differences from Firefox. My comments are based on Firefox.

Does the bookmark "location" (address) have a hash on it? That may direct Firefox to scroll to a certain point in the page after loading.

Here's an example:

To check the location of the bookmark:

right-click the bookmark > Properties

Second input box should have the address.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Can you please clarify what exactly you want to do?

Just a side note, the version of Windows you have is no longer supported by Microsoft, nor is it supported by Mozilla any longer. Please update to Windows 7 or 10, buy a new computer, or switch to linux, as that computer is not safe on the web

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi LAM9, your browser reported itself as Waterfox (support) and there may be important differences from Firefox. My comments are based on Firefox.

Does the bookmark "location" (address) have a hash on it? That may direct Firefox to scroll to a certain point in the page after loading.

Here's an example:

To check the location of the bookmark:

right-click the bookmark > Properties

Second input box should have the address.

more options

jscher2000, Thank you! Brilliant! A simple fix to remove the hash and everything after it. You wouldn't believe how much time I've wasted searching for that solution.