Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

why doesn't find/search work after the latest update?

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 26 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I can no longer find words on a webpage. I do control-f and enter a search term, but Firefox always shows that the term isn't found on the page, whether or not it actually is found.

Επιλεγμένη λύση

Thanks, jscher2000! Actually, it wasn't "match case," but it was "whole words!"

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

This works just fine for me, perhaps try starting Firefox in Safe Mode? Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode

more options

Watch out for the Match Case button. Every now and then I get that turned on by accident.

If you notice this problem only on particular pages, do you want to share a URL or two, assuming it's a public site with no logon required? Perhaps there is some "worst case scenario" going on there.

(One issue I think I've seen is that find may not find currently non-visible matches in an HTML "canvas".)

more options

Επιλεγμένη λύση

Thanks, jscher2000! Actually, it wasn't "match case," but it was "whole words!"

more options

Glad you found it. Maybe the background on the button should be red for easier spotting.