Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

how do i remove the media tab tv browser from my firefox browser because everytime i want to watch a series it starts showing me unnecessary things unlike what

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

i was trying to watch aseries then a tab came on telling me to allow firefox to add the media tab tv to my browser, iw asnt able to exit it and look at other tabs so i had no option but to allow and add it and i want to know how i can remove it entirely from the computer

Επιλεγμένη λύση

Hi, Please use more than 1 scanner as each uses diff tech :

Save your Report and google each before deleting anything as do not want to delete something you need, If need help :

Post in only 1 forum, then wait.

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi, Please use more than 1 scanner as each uses diff tech :

Save your Report and google each before deleting anything as do not want to delete something you need, If need help :

Post in only 1 forum, then wait.

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

more options

Note that you can kill the Firefox application with the Windows Task Manager if you can't close the tab or Firefox otherwise. You may want to start Firefox with the about:blank page to prevent reloading this tab.

Start Firefox with the about:blank page by creating a copy of the current Firefox desktop shortcut. Add a space and -url "about:blank" to the target line in the Properties (right-click context menu).