Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

i can't install extensions. i have win8.1 & just downloaded the new firefox... i tried to install ublock origin (but other extensions didn't work too)

 • 31 απαντήσεις
 • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 28 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από 123tomek

more options

i can't install extensions. i have win8.1 & just downloaded the new firefox... i tried to install ublock origin (but other extensions didn't work too)

i can't install extensions. i have win8.1 & just downloaded the new firefox... i tried to install ublock origin (but other extensions didn't work too)

Επιλεγμένη λύση

JekylHyde said

no :(

Bummer  !

The only thing I can think of right now is to ask you :

Did you download Firefox from here :

https://www.mozilla.org/firefox/all/  ?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options

Hi, try this, do not use the installer you have, use the link below to download a full version installer.

Certain Firefox problems can be solved by performing a Clean reinstall. This means you remove your Firefox program files and then reinstall Firefox. This process does not remove your Firefox profile data (such as bookmarks and passwords), since that information is stored in a different location.

To do a clean reinstall of Firefox, please follow these steps: Note: You might want to print these steps or view them in another browser.

 1. Download the latest Desktop version of Firefox from this page) and save the setup file to your computer.
 2. After the download finishes, close all Firefox windows (or open the Firefox menu New Fx Menu and click the close button Close 29).
 3. Delete the Firefox installation folder, which is located in one of these locations, by default:
  • Windows:
   • C:\Program Files\Mozilla Firefox
   • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
  • Mac: Delete Firefox from the Applications folder.
  • Linux: If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it - see Install Firefox on Linux. If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder firefox in your home directory.
 4. Now, go ahead and reinstall Firefox:
  1. Double-click the downloaded installation file and go through the steps of the installation wizard.
  2. Once the wizard is finished, choose to directly open Firefox after clicking the Finish button.

More information about reinstalling Firefox can be found here.

WARNING: Do not use a third party uninstaller as part of this process. Doing so could permanently delete your Firefox profile data, including but not limited to, extensions, cache, cookies, bookmarks, personal settings and saved passwords. These cannot be easily recovered unless they have been backed up to an external device! See Back up and restore information in Firefox profiles.

Please report back to say if this helped you!

Thank you.

more options

"ry this, do not use the installer you have, use the link below to download a full version installer."

the extension installer or the firefox installer?

more options

I'd suggest ignoring the instructions above. They won't reaolve this.

What error message do you get when you try to install an extension?

more options

Tyler Downer said

I'd suggest ignoring the instructions above. They won't reaolve this. What error message do you get when you try to install an extension?

no errors i just don't have the extention but i see that it was installed

more options

Type about:addons into your address bar, press enter. Go to "extensions". Is the add-on there?

more options

Tyler Downer said

Type about:addons into your address bar, press enter. Go to "extensions". Is the add-on there?


yes

more options

so? its there but i can't see the icon at the toolbar & its not doing its job - i see ads so it is not actually installed

more options

It is installed as long as it is listed there.

You can check out ublock's documentation at https://github.com/gorhill/uBlock/wiki

The add-on doesn't need to be in your toolbar to work.

more options

i already installed it in the past & it was there (this in a new win installation) but i tried other extensions & they are not working too

more options

really wonderful what firefox is worth if you can't even install extensions?

more options

You said that you see uBlock Origin listed in Options => Add-ons => Extensions - would you make sure that it's enabled and not disabled  ?

Like Tyler Downer already mentioned : you don't need the icon on your toolbar, but if you're adamant to put it there, you can go to the 3-bar menu => Customize, and if you see the icon there, you can drag it to the toolbar.

See : https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

more options

McCoy said

You said that you see uBlock Origin listed in Options => Add-ons => Extensions - would you make sure that it's enabled and not disabled  ? Like Tyler Downer already mentioned : you don't need the icon on your toolbar, but if you're adamant to put it there, you can go to the 3-bar menu => Customize, and if you see the icon there, you can drag it to the toolbar. See : https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

but its not functioning!!! i had it before when i had win10 & firefox now i have win8.1 (i hated win10) but the extensions are not working as i said - it is listed as installed but nothing more its not working i tried other extensions - same thing.

more options

JekylHyde said

as i said - it is listed as installed

And I asked you : " Is it enabled  ? "

Can you provide a screenshot of the extension(s) listed in Options =>
Add-ons => Extensions  ?

If you need help to create a screenshot, please see :

How do I create a screenshot of my problem?

Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem.

more options

yes here is a screenshot

more options

i disabled it - nothing i enabled it - nothing

more options

Thank you for the screenshot.

May I suggest that you post a question on their support site  ?

more options

McCoy said

Thank you for the screenshot. May I suggest that you post a question on their support site  ?

you are welcome "their"? but the problem is with any extension...

more options

JekylHyde said

"their"? but the problem is with any extension...

Your screenshot shows only uBlock Origin ......

If this happens with all extensions that you had installed, but now removed, then this needs another approach.

more options

Would you please take a look at this thread and see if maybe the Chosen Solution here might work for you :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1186590

more options

McCoy said

Would you please take a look at this thread and see if maybe the Chosen Solution here might work for you : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1186590

i did what they said there (deleted the ini file & the extensions folder) - didn't help. but it was a clean install of win+firefox anyway.

 1. 1
 2. 2