Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Clearing Cookies/Site Data and Cached Web Content isn't working

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 13 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

When I click on Clear Data to clear both Cookies/Site Data and Cached Web Content, it doesn't clear - still using 18.5 MB. I have also selected to clear cookies and site data upon closing Firefox. Neither the manual button to clear cookies/data nor the clear upon closing Firefox setting are clearing stuff. Cookies and Site Data still says "Your stored cookies, site data and cache are currently using 18.5 MB of disk space."

Also unclear why users need to have a mozilla account to ask support questions. Seems like privacy is taking a back seat on the new Firefox.

When I click on Clear Data to clear both Cookies/Site Data and Cached Web Content, it doesn't clear - still using 18.5 MB. I have also selected to clear cookies and site data upon closing Firefox. Neither the manual button to clear cookies/data nor the clear upon closing Firefox setting are clearing stuff. Cookies and Site Data still says "Your stored cookies, site data and cache are currently using 18.5 MB of disk space." Also unclear why users need to have a mozilla account to ask support questions. Seems like privacy is taking a back seat on the new Firefox.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Please note that cookies present on Firefox before setting the option to delete cookies when Firefox is closed will stay on the system until the expiry date.

See if using Firefox Safe Mode allows you to delete cookies and other data.

As a side note, you are required to make an account on this forum to make a question so that you can receive email notifications of replies and respond to the thread. It also reduces spam.

more options

It also might be the files used by those are corrupt.

Location of the cache/cache2 folder; Windows: *C:\Users\<user>\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\ Mac: ~/Library/Caches/Firefox/Profiles/ Linux: ~/.cache/mozilla/firefox/

Close Firefox. Open your file browser to the above, and remove the folder. +++++++++++++++++++++++++++++++++++ You may have a corrupt cookies.sqlite file. Delete cookies.sqlite + cookies.sqlite.old + cookies.sqlite-shm + cookies.sqlite-wal

Note: This will remove all information websites store on the computer.

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Locate the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox.