Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How can I replace to ">" button usage for overflown tabs with a new tab-bar to capture overflown tabs underneath a full tab-bar?

 • 4 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 50 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από heetbeet

more options

I am looking for a way to be able to see all open tabs without any tab hiding behind a "more tabs" type of button. Is there a way to generate a new tab-bar underneath the top tab-bar when the top bar gets filled, in order to capture the overflow?

Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

The best substitute for a solution I could find was to allow a thin bar of website icons tabs on the left of the browser. I successfully did this by adjusting the approach from https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/comments/7emhsq/my_compact_treestyletab_css_and_sidebar_hover/ :

A: Install and setup Tree-Tabs add-on to be as thin and slick as possible:

 1. Install https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/tree-style-tab/
 2. Set "indent tabs until" to "0" in about:addons -> Tree Style Tab -> preferences
 3. Inject the following settings into the text-box in about:addons -> Tree Style Tab -> preferences -> Advanced -> Extra style rules...


    :root {
      --color-background: rgba(120,140,170,1); /*choose according to color theme*/
      --color-transparent: rgba(0,0,0,0);
    }
    
    /* ################################################ */
    /* ##### SPACIAL SETTINGS ######################### */
    /* ################################################ */
    
    /* change tab height */
    :root {
     --tab-height: 22px !important;
    }
    .tab {
     height: var(--tab-height) !important;
    }
    
    /* hide close button */
    .tab .closebox {
     display: none;
    }
    
    /* hide scrollbar */
    #tabbar { 
     overflow-y: scroll;
    }
    
    :root.left #tabbar,
    #tabContextMenu,
    #tabContextMenu ul {
     margin-left: -19px;
    }
    
    /* Hide .twisty and adjust margins so favicons go to the left. */
    .tab .twisty {
      visibility: hidden;
      margin-left: -12px;
    }
    
    /* Hide 'new tab' button. */
    .newtab-button {
      display: none;
    }
    
    /* ################################################ */
    /* ##### COLOR SETTINGS ########################### */
    /* ################################################ */
    .tab {
      background-color: var(--color-background);
      border-color: var(--color-transparent);
    }
    .tab:hover {
      background-color: var(--color-transparent);
      color: var(--color-transparent);
    }
    .tab.active {
      background-color: var(--color-transparent);
    }
    
    
    /* Rotate tab that has sound playing and make muted tabs transparent. */
    @keyframes spin {
      0% { transform: rotate(0deg); }
      100% { transform: rotate(360deg);}
    }
    .tab.sound-playing .favicon {
      animation: spin 7s linear 0s infinite;
    }
    .tab.muted {
      opacity: 0.5;
    }


B: Now add the ability to make the sidebar as narrow as the icons:

 1. Create a userChrome.css file: on linux under ~/.mozilla/firefox/<number>.default/chrome/userChrome.css, for other platforms see https://www.userchrome.org/
 2. Fill the file with the following code:


    /* Sidebar min and max width removal */
    #sidebar {
      max-width: none !important;
      min-width: 18px !important;
    }
    /* Hide splitter, when using Tree Style Tab. */
    #sidebar-box[sidebarcommand="treestyletab_piro_sakura_ne_jp-sidebar-action"] + #sidebar-splitter {
      display: none !important;
    }
    /* Hide sidebar header, when using Tree Style Tab. */
    #sidebar-box[sidebarcommand="treestyletab_piro_sakura_ne_jp-sidebar-action"] #sidebar-header {
      visibility: collapse;
    }
    /* Shrink sidebar until hovered, when using Tree Style Tab. */
    #sidebar-box[sidebarcommand="treestyletab_piro_sakura_ne_jp-sidebar-action"]{
      min-width: 18px !important;
      max-width: 18px !important;
    }
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Sorta but not really.

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

more options

The tree-tabs helper was the closest to a solution, but it takes up so much real estate on my interface. I "solved" this by adding the ability to make the sidebar arbitrarily narrow through adding this file:

~/.mozilla/firefox/<number>.default/chrome/userChrome.css

and fill it with the following:

  #sidebar-box {
    overflow-x: hidden !important;
  }
  #sidebar {
    min-width: 0px !important;
    max-width: none !important;
    overflow-x: hidden !important;
  }

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη heetbeet

more options

Hi, please mark "your" answer as the solution. Glad you found something.

more options

Επιλεγμένη λύση

The best substitute for a solution I could find was to allow a thin bar of website icons tabs on the left of the browser. I successfully did this by adjusting the approach from https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/comments/7emhsq/my_compact_treestyletab_css_and_sidebar_hover/ :

A: Install and setup Tree-Tabs add-on to be as thin and slick as possible:

 1. Install https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/tree-style-tab/
 2. Set "indent tabs until" to "0" in about:addons -> Tree Style Tab -> preferences
 3. Inject the following settings into the text-box in about:addons -> Tree Style Tab -> preferences -> Advanced -> Extra style rules...


    :root {
      --color-background: rgba(120,140,170,1); /*choose according to color theme*/
      --color-transparent: rgba(0,0,0,0);
    }
    
    /* ################################################ */
    /* ##### SPACIAL SETTINGS ######################### */
    /* ################################################ */
    
    /* change tab height */
    :root {
     --tab-height: 22px !important;
    }
    .tab {
     height: var(--tab-height) !important;
    }
    
    /* hide close button */
    .tab .closebox {
     display: none;
    }
    
    /* hide scrollbar */
    #tabbar { 
     overflow-y: scroll;
    }
    
    :root.left #tabbar,
    #tabContextMenu,
    #tabContextMenu ul {
     margin-left: -19px;
    }
    
    /* Hide .twisty and adjust margins so favicons go to the left. */
    .tab .twisty {
      visibility: hidden;
      margin-left: -12px;
    }
    
    /* Hide 'new tab' button. */
    .newtab-button {
      display: none;
    }
    
    /* ################################################ */
    /* ##### COLOR SETTINGS ########################### */
    /* ################################################ */
    .tab {
      background-color: var(--color-background);
      border-color: var(--color-transparent);
    }
    .tab:hover {
      background-color: var(--color-transparent);
      color: var(--color-transparent);
    }
    .tab.active {
      background-color: var(--color-transparent);
    }
    
    
    /* Rotate tab that has sound playing and make muted tabs transparent. */
    @keyframes spin {
      0% { transform: rotate(0deg); }
      100% { transform: rotate(360deg);}
    }
    .tab.sound-playing .favicon {
      animation: spin 7s linear 0s infinite;
    }
    .tab.muted {
      opacity: 0.5;
    }


B: Now add the ability to make the sidebar as narrow as the icons:

 1. Create a userChrome.css file: on linux under ~/.mozilla/firefox/<number>.default/chrome/userChrome.css, for other platforms see https://www.userchrome.org/
 2. Fill the file with the following code:


    /* Sidebar min and max width removal */
    #sidebar {
      max-width: none !important;
      min-width: 18px !important;
    }
    /* Hide splitter, when using Tree Style Tab. */
    #sidebar-box[sidebarcommand="treestyletab_piro_sakura_ne_jp-sidebar-action"] + #sidebar-splitter {
      display: none !important;
    }
    /* Hide sidebar header, when using Tree Style Tab. */
    #sidebar-box[sidebarcommand="treestyletab_piro_sakura_ne_jp-sidebar-action"] #sidebar-header {
      visibility: collapse;
    }
    /* Shrink sidebar until hovered, when using Tree Style Tab. */
    #sidebar-box[sidebarcommand="treestyletab_piro_sakura_ne_jp-sidebar-action"]{
      min-width: 18px !important;
      max-width: 18px !important;
    }

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη heetbeet