Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have to re-login to sites I was already logged in

  • 20 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 43 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από kabamaru

more options

I've been using Firefox for ages and never had this problem which was introduced the last few months. Every few weeks Firefox will require me to login to sites that I was already logged in. Addons that require login are affected too. After the second time this happened, I tried resetting Firefox's settings and even creating a new clean profile, but a few weeks later the issue reappeared. I don't know for sure if this is cookies related.

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options

Your ‘logged-in’ status is stored in special cookies. If the cookie is removed, you are logged out.

Profile data can be removed or not recorded several ways;

  • 1) Running Firefox in Private Mode (nothing is recorded)
  • 2) Privacy settings; (In the address bar, type about:preferences#privacy<enter>)
  • 3) Many disk cleaners and anti-virus type programs can remove data from browsers. Open their settings and have them leave the browsers alone.
  • 4) Mal-ware.
more options

Hello, thank you for replying.

1) I'm not in Private Mode. 2) Nothing suspicious here. It says 'keep cookies until they expire'. 3) I use Avast and Malwarebytes Antimalware. All settings are fine, plus I always do bare bones installation of such programs and leave out 'cleanup' components such as Avast's 'Browser Cleanup'. 4) I've scanned with several programs (Avast, Malwarebytes, Adwcleaner, Hitman) nothing comes up.

more options

kabamaru said

Addons that require login are affected too

What add-ons are you talking about?

Every few weeks Firefox will require me to login

Does something happen when you lose your login? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Type about:support in the address bar and press Enter. Under the main banner, press the button; Copy Text To Clipboard.. Now in the Reply Box on the forum page, do a right-click in the box and select Paste.

This will show us your system details. No Personal Information Is Collected.

more options

Inoreader Companion, Twitch Now addons.

The text exceeded the character limit, so here it is: https://pastebin.com/raw/vvcNBYJL

more options

I called for more help.

kabamaru said

Every few weeks Firefox will require me to login

FredMcD said

Does something happen when you lose your login?
more options

I haven't noticed anything else happening right before, during, or after the issue.

more options

It just happened again. Thanks for trying to help, FredMcD. I've been using this browser since it came out but I think I'm done with it now.

more options

What site is it that is loosing your login?

more options

Does this coincide with Firefox updating?

It is possible that websites check the user agent and invalidate cookies when they notice a change in the user agent.

more options

WestEnd said

What site is it that is loosing your login?

Every single one I was logged in. Youtube, Twitter, Twitch, Imdb, Steam, you name it.

more options

cor-el said

Does this coincide with Firefox updating? It is possible that websites check the user agent and invalidate cookies when they notice a change in the user agent.

It somewhat did but _only_ the very last time (I think this was the 5th time my cookies were lost). Plus, after the update everything worked, but later that day (after 1 or more system restarts) the logins were lost.

more options

I sometimes have to log in to some websites again even in the same session.

More commonly I have to log in again when starting a new session. That applies to this site, gmail, keep and share keep and share, mozillazine mozillazine and yahoo mail.

I also have pasted the content of about:support.the content of about:support.

The problem happens without Firefox being updated. I am using a profile created specially for Firefox Quantum. Except for Yahoo, passwords are recorded in "site logins".

more options

I believe I have solved this problem. I changed the settings for passwords.

The recommended setting (which I was using) is "Accept cookies and site data from websites (recommended)". I have adopted the alternative "Block cookies and site data (may cause websites to break)".

At the same time I made sure that the sites whose log-ins I want to retain are entered in the 'Exceptions' list.

more options

HI, great, please mark your answer as the solution so others can find it.

more options

Pkshadow said

HI, great, please mark your answer as the solution so others can find it.

Sorry, there seems to be no way to do that.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη ender21

more options

I tried something different a month ago and haven't experienced lost logins so far. In History settings I chose "Use custom settings for history", checked "Clear history when Firefox closes" and then clicked on the Settings button right next to it. I unchecked everything except "Cache".

Is cache even related to the saved logins?

I won't mark the issue as solved unless I'm pretty sure it's actually solved. I'll give it a few more weeks.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη kabamaru

more options

Hi, ya I said great but I did not notice that someone else had posted in your question saying they had solved the issue : ender21

No cache is related to going to pages and looking at something, it will hold 350megs of various logos, headers , code so that pages load faster if go back to them before it getting written over with new data to hold.

If you use a cleaner program such as ccleaner if not setup properly will clean Firefox cookies out.

Note : you can go in and manually clean out cookies that you know are not logins. 5mins every few days. fyi :

more options

It happened again, after about 40 days. So my cache "method" didn't work. I noticed that Firefox released 61.0.2 three days ago. I use this computer every day. Is it possible that I got the update just today and it messed up my cookies? Maybe it's the updating after all?

Is there a log somewhere that records the exact time the application was updated?

more options

I found out Firefox has an "Update History" feature.

June 29 updated to 61.0, I lost my logins. July 6 updated to 61.0.1, nothing happened. August 10 updated to 61.0.2, lost my logins a day later.

So yeah... I don't know.

EDIT: I think I'll disable auto-updating for a month or two and see if it happens again.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη kabamaru

more options

Happened again, 8 days after disabling auto-updating. At this point I just uninstalled Firefox. Thanks everybody for trying to help.