Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I really wish Firefox would stop prompting me to enable DRM. I have said "no" about 20 times. NO. STOP ASKING.

  • 11 απαντήσεις
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3874 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από bblackmoor

more options

How can I stop Firefox from prompting me to install DRM? I don't want it. I will never want it. NO ONE WANTS IT.

Επιλεγμένη λύση

It's a known bug. I will post a follow-up message. Thanks for attempting to assist.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1451762

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (11)

more options

Hi, I would think it is asking because the page you are viewing or wanting to watch has DRM. Any hoo, it can break pages.

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

more options

I have no doubt that it can break pages: that's its purpose. I want to say "no" to it, once, and not to be asked again.

more options

bblackmoor said

I have no doubt that it can break pages: that's its purpose. I want to say "no" to it, once, and not to be asked again.

You have the info in the URL, break away.

more options

I don't see anything in that article about not being prompted to install page-breaking DRM. Can you please be more specific?

more options

Disable the Google Widevine CDM without uninstalling Opt out of CDM playback, uninstall CDMs and stop all CDM downloads

Above are headings, info to uninstall if wanting to but will break just about every page that has Video Content.

Copy/Paste about:preferences to the Address Bar then Enter, Go down to Digital Rights Management and un-check the box and restart Firefox from the 3Bar Menu --> Exit

All other info I have is prior to 2016 and is of no use for 57+

more options

Thank you. I will try that and see if it has the desired result.

more options

Well, that did not work. The box next to "Play DRM controlled content" is already un-checked. I am still getting "You must enable DRM to enable some audio or video on this page", with a button that says "Enable DRM", every few minutes (on Facebook).

I think this must be a bug. I will google on how to report it as such.

Thanks anyway.

more options

Hi, if you are not wanting to watch DRM stuff then why are you at Facebook that uses DRM and HTML5 which is Wildvine. You make Firefox just a text browser if you break it all. Will never watch anything in Video from almost any where.

What is your perspective of DRM and why do you not want it so badly that you want to break pages as well as Firefox ?

more options
more options

To submit suggestions for new or changed features, may I suggest: Feedback: https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/

I have it ticked and I download/torrent all my tv shows and movies to watch. I can not figure out your reasoning myself as everyone wants it enabled.

more options

Επιλεγμένη λύση

It's a known bug. I will post a follow-up message. Thanks for attempting to assist.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1451762