Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Spell checking does not work in Firefox Developer Edition. How can I fix this?

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 71 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

When I am entering text into a text box (for example a textarea html tag) with Firefox Developer Edition 61.0b2 (64-bit), and many previous versions, every single word is underlined as red. When I right click and select the language, US English is the only option. To begin to debug this I started firefox in safe mode from the command line. The first time I place my cursor in a text box, the following appears in my terminal:

error: file:///usr/lib/firefox-developer-edition/dictionaries/en_US.aff: cannot open

error: file:///usr/lib/firefox-developer-edition/dictionaries/en_US.dic: cannot open

error: file:///usr/lib/firefox-developer-edition/dictionaries/en_US.aff: cannot open


This seems like something one might expect to see considering the the spell checking problem. However, if I run: "ls -l /usr/lib/firefox-developer-edition/dictionaries/" on my system I get the following:

-rwxrwxrwx 1 root root 3090 May 9 23:34 en_US.aff

-rwxrwxrwx 1 root root 545233 May 9 23:34 en_US.dic


So the dictionary files are definitely there. Furthermore I have opened them to make sure they are populated with the words from the English language.

To remedy the issue I have tried "resetting" firefox so that I have a new profile, but this did nothing. Interestingly enough, when I run the non-developer edition of firefox, the spell checking works as expected.

How can I go about fixing this issue?

When I am entering text into a text box (for example a textarea html tag) with Firefox Developer Edition 61.0b2 (64-bit), and many previous versions, every single word is underlined as red. When I right click and select the language, US English is the only option. To begin to debug this I started firefox in safe mode from the command line. The first time I place my cursor in a text box, the following appears in my terminal: error: file:///usr/lib/firefox-developer-edition/dictionaries/en_US.aff: cannot open error: file:///usr/lib/firefox-developer-edition/dictionaries/en_US.dic: cannot open error: file:///usr/lib/firefox-developer-edition/dictionaries/en_US.aff: cannot open This seems like something one might expect to see considering the the spell checking problem. However, if I run: "ls -l /usr/lib/firefox-developer-edition/dictionaries/" on my system I get the following: -rwxrwxrwx 1 root root 3090 May 9 23:34 en_US.aff -rwxrwxrwx 1 root root 545233 May 9 23:34 en_US.dic So the dictionary files are definitely there. Furthermore I have opened them to make sure they are populated with the words from the English language. To remedy the issue I have tried "resetting" firefox so that I have a new profile, but this did nothing. Interestingly enough, when I run the non-developer edition of firefox, the spell checking works as expected. How can I go about fixing this issue?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη mioln

Επιλεγμένη λύση

Let’s do a full clean re-install;

Download Firefox https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop/

Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86)

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove any profile folders.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode This shows how to Start all Computers in Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

Let’s do a full clean re-install;

Download Firefox https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop/

Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86)

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove any profile folders.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode This shows how to Start all Computers in Safe Mode; Free Online Encyclopedia

more options

In my Firefox version the dictionary names have a hyphen(en-US) and not an underscore.

Can you install the dictionary in the profile folder?

more options

I downloaded firefox developer edition from the website as instructed and it worked as intended. I overwrote the executable that my package manager installed with the downloaded one.

Everything works now. Thanks.

more options

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution more easily.

Thank you for contacting Mozilla Support.