Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do you enlarge pictures and why does nothing happen when you attempt to click "allow"?

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από Shadow110

more options

Got a pic over to gmail, but only two options for enlargement. Tried to get my pic over to "media" and that worked. Checked all the things you can do on mozilla. Tried to click "allow" on "Use a camera". Nothing happened. Help!

Επιλεγμένη λύση

Hi, please expand on your issue as not sure what is going on. As there is no context to your question with enough detail to figure this out.

Are you trying to use Zoom which is a built in font and size to enlarge a webpage ? Are you trying to use the Zoom Extension ? How does this apply to Gmail ? What were you clicking allow and camera for ?

Firefox itself can not enlarge or shrink pictures of a jpeg, png or gif.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi, please expand on your issue as not sure what is going on. As there is no context to your question with enough detail to figure this out.

Are you trying to use Zoom which is a built in font and size to enlarge a webpage ? Are you trying to use the Zoom Extension ? How does this apply to Gmail ? What were you clicking allow and camera for ?

Firefox itself can not enlarge or shrink pictures of a jpeg, png or gif.