Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Bksp key doesn't work, only on Facebook and only with Firefox :(

 • 65 απαντήσεις
 • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 443 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από KateyKate

more options

After the last Firefox update, when I clicked on bkspace, it would take me back to the previous webpage. Happened on both Firefox and Chrome (laptop with Win10, all current/updated, as well as flash). Following (from 2012) Mozilla community support instructions, went into about:config and dbl clicked on browser.backspace_action and changed value from 0 to 2. This stopped the problem everywhere but Firefox on Facebook (I make sure cursor is flashing in a text box, trying to post, comment on another post or typing in messenger). The backspace key does nothing, just sits there. I type a lot...and trying to correct typos is a nightmare! I don't know if this is Firefox related, or Facebook. Have reported it to Facebook every day, but thats like beating my head against a wall, ugh! Help!?!

Επιλεγμένη λύση

Hi KateyKate, I was recently reminded of a permissions bug related to the Backspace and Delete keys. Could you check this setting:

General Setting

Since you only have the problem on one site, this probably isn't customized, but just in case:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful or accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste shortc and pause while the list is filtered

(3) If the permissions.default.shortcuts preference is bolded and "modified" or "user set" to some value other than zero, right-click > Reset to restore the default value

Site-Specific Setting

While you are on Facebook, call up the Permissions panel of the Page Info dialog using any of these:

 • right-click a blank area of the page and choose View Page Info > Permissions
 • (menu bar) Tools menu > Page Info > Permissions
 • click the padlock or "i" icon to the left of the site address, then the ">" icon, then More Information > Permissions

Scroll down to the "Override Keyboard Shortcuts" permission and make sure it has "Use default" checked.

If you made any changes, did that help?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

You would do good referring to this support question in the bug. Also, please prevent long discussions there - it ’s a place for short technical feedback to and among developers. ;)

I would still create a second user account and try to reproduce step by step, which is likely what developers will ask too. Haven’t seen reports of common software either, and neither were all suggestions followed.

Since the bug was filed, I’ll stay out of this from now. (Not intended to be unfriendly.)

more options

Wow, first time asking for help, still learning how this works. Thought I'd tried every suggestion, none worked. Will look again and keep replies short.

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi KateyKate, I was recently reminded of a permissions bug related to the Backspace and Delete keys. Could you check this setting:

General Setting

Since you only have the problem on one site, this probably isn't customized, but just in case:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful or accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste shortc and pause while the list is filtered

(3) If the permissions.default.shortcuts preference is bolded and "modified" or "user set" to some value other than zero, right-click > Reset to restore the default value

Site-Specific Setting

While you are on Facebook, call up the Permissions panel of the Page Info dialog using any of these:

 • right-click a blank area of the page and choose View Page Info > Permissions
 • (menu bar) Tools menu > Page Info > Permissions
 • click the padlock or "i" icon to the left of the site address, then the ">" icon, then More Information > Permissions

Scroll down to the "Override Keyboard Shortcuts" permission and make sure it has "Use default" checked.

If you made any changes, did that help?

more options

jscher2000 said

Hi KateyKate, I was recently reminded of a permissions bug related to the Backspace and Delete keys. Could you check this setting: General Setting Since you only have the problem on one site, this probably isn't customized, but just in case: (1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful or accepting the risk. (2) In the search box above the list, type or paste shortc and pause while the list is filtered (3) If the permissions.default.shortcuts preference is bolded and "modified" or "user set" to some value other than zero, right-click > Reset to restore the default value Site-Specific Setting While you are on Facebook, call up the Permissions panel of the Page Info dialog using any of these:
 • right-click a blank area of the page and choose View Page Info > Permissions
 • (menu bar) Tools menu > Page Info > Permissions
 • click the padlock or "i" icon to the left of the site address, then the ">" icon, then More Information > Permissions
Scroll down to the "Override Keyboard Shortcuts" permission and make sure it has "Use default" checked. If you made any changes, did that help?

Worked for me, thanks!

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Thermaltake

more options

It was the override keyboard shortcut...reset to default, I can bksp again! Thanks so much for your help js!

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4