Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

My Tabs Won't Load/A Problem With The Latest Update

 • 19 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 3783 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Osiris3.0

more options

The other day I updated Firefox from 58.0.2 to 59.0.2 and upon restarting my browser I discovered that most, not all, but most of my tabs wouldn't load.It was just a blank screen when I would click on one.I would right click the back and forward arrows and it would show the session history for that tab, but that's all.I couldn't go forward, or backward, or even reload.After freaking out a bit and getting frustrated over not knowing what was happening, or how to fix it, eventually I rolled back my browser to version 58.0.2.Then my tabs were working again.


I could open new tabs, but I don't want to and shouldn't have lose my current tabs with all their session histories just to update my browser.I thought I would bring that to....I don't know....someone's attention in the hopes that Mozilla will fix this because I don't know how to contact them directly.

Επιλεγμένη λύση

How about setting

browser.sessionstore.max_serialize_back (default = 10)

to 20? or 30?

I think you are in the best position to experiment.

Note that a number larger than 50 is unlikely to work due to a different limitation:

browser.sessionhistory.max_entries (default = 50)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (19)

more options

Hi, You have contacted them. Please always :

Then you have no worry on the bookmarks but, Profiles do tend to go corrupt. So after doing the above you can Copy/Paste about:support to the Address Bar and then Enter go almost to the bottom and find Places Database and click the Verify Integrity.

You can update in place by using a full version Installer from here :

Profiles : Create a new profile as a TEST to check if your current profile is causing the problem.

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over the problem. Never work with original files.

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

more options

Did you still have the URL in the location/address bar or was that blank as well?

You can use this tool to check sessionstore files.


Firefox uses the sessionstore.jsonlz4 file in the profile folder to store session data. The sessionstore.jsonlz4 file is only present when Firefox is closed. The sessionstore.jsonlz4 file is created from recovery.jsonlz4 when you close Firefox and is removed and copied to previous.jsonlz4 when you start Firefox to make is possible to restore the session at any time.

Backup the session files in the sessionstore-backups folder in the Firefox Profile Folder to make sure not to lose possible important session data. Do NOT close Firefox when Firefox is already running.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

 • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
 • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file (make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4).

Firefox 56+ releases compress the files in the sessionstore-backups folder and sessionstore.jsonlz4 with LZ4 (.jsonlz4 instead of .js), so it is no longer easy to inspect them.

See also:

more options

OK, first off, I know there's been a long gap in between when I first posted and the replies and my response.That's on me, but sometimes other things get in the way.I'm only just now trying the suggestions offered.

Anyway, Unless I did something wrong, I believe I tried what was asked of me.I created a new profile, but testing it against the old profile wasn't exactly an apples to apples comparison because the tabs that weren't working i've had around for a while and any that I opened in the new profile would be....well....new.I just copied the sessionstore file over to the new profile, but the problem remained.

I tried verify integrity, deleting the directory and reinstalling, then completely uninstalling then reinstalling and nothing fixed it.

To cor-el, yes, the URL is still in the address bar of the tabs that won't load.I don't know what else to try.

more options

Is there anything else I can do?Can someone at Mozilla help?

more options

Hi, yes has been awhile. Life does get in the way at times. Mozilla Volunteer Support is users like you and we are all over the world so yes can say life does get in the way.

I forgot to mention from last visit if you have not updated your Flash 27.0 r0 Please do so as is a Security issue with 100's+ ways to hack it being used. Flash Player Version: 29.0.0.171 Current Version https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ Step 1: Select Operating System Step 2: Select A Version (Firefox, . . . .) Note: Other software is offered in the download. <Windows Only>

What's What in the Profile :

 • bookmarks and history: places.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (passwords) and key4.db (58+) or key3.db (57 and older) (decryption key) for Passwords saved in the Password Manager
 • if you only have key3.db then make sure to remove an existing key4.db
 • cert9.db (58+) or cert8.db (57 and older) for (intermediate) certificates stored in the Certificate Manager
 • if you only have cert8.db then make sure to remove an existing cert9.db
 • persdict.dat for words you added to the spelling checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)

Ok so please reply back and wait (as life moves on) as you will need to reply back again for cor-el and or the person who's web site you were sent to to use a tool. They are the masters at this. Wanted you to be safe with updated Flash and also realize that Volunteers are not always around and if are sometimes things are beyond them so they are letting the question sit for a Volunteer that is more qualified. Ok so please message back with the info for cor-el. Thank You.

more options

Wait, are you asking me if those things specifically are in my profile folder?Do you want me to post a screen shot?I'm a little confused what info i'm supposed to reply back with.

more options

Can someone please clarify for me what he/she's asking me to do?

more options

Please update to Firefox 61, and then refresh your profile. Refresh Firefox - reset add-ons and settings

more options

I went a ahead and updated to Firefox 61, but I don't think the refresh will be necessary.My tabs appear to be working again.I guess they finally fixed whatever was wrong in this latest update.With that, hopefully, behind me I do have one more issue i'm hoping someone can help me with......my tab histories.

You know, I think a few years ago when ever I needed to shut down my browser for whatever reason I could just save and quit and when I restarted my browser everything would be there.Now when I do that and go to any of my tabs it will only have I think the 10 previous web pages and whatever I had in the tab history before that is just gone.

Everything in the forward history is there, but Firefox limits how far back I can go, so now before shutting down my browser I have to roll my tabs back to the earliest point in their histories, so everything will still be there when I reopen.Why is this and can I change it?

more options

You may be able to check the history settings in the current Firefox profile.

As for the feature to restore the history of tabs - this is a feature when the session is still active. History > Recently Closed Tabs or History > Recently Closed Windows. You are right, they are limited to 10 tabs and 3 windows. However, I use 'restore tabs from last time' in my history and see more than 3 windows restored if that is helpful.

You might find these about:config entries helpful to tweak customization, however it cannot guarantee a long term work round.

more options

There are prefs to set the maximum number of tabs and windows you can undo.

 • browser.sessionstore.max_tabs_undo
 • browser.sessionstore.max_windows_undo

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

more options

I think you might be misunderstanding what i'm asking.I'm not talking about the number of tabs, but how far back I can go within the history of any given tab.It limits how far back I can go after I save and quit then restart.It'll go forward as much as I want, but only go back 10 pages....not tabs, all of them are still there, but their histories, which are erased beyond 10 pages back.How can I change it so my entire back history is still there like my forward history?

more options

The tab history is controlled via this pref:

 • browser.sessionstore.max_serialize_back (default = 10)
 • browser.sessionstore.max_serialize_forward (default = -1; no limit)
more options

Did changing these preferences in the about:config page change the default session recovery tab history?

cor-el said

 • browser.sessionstore.max_serialize_back (default = 10)
 • browser.sessionstore.max_serialize_forward (default = -1; no limit)
more options

Sorry for taking so long to reply.I really should do better.Anyway, unfortunately it didn't work.I changed the value of browser.sessionstore.max_serialize_back to -1 and it still did the same thing.I don't understand it.Is there some way to contact Mozilla and bring this to there attention, so they can maybe fix it in a future update?

more options

Επιλεγμένη λύση

How about setting

browser.sessionstore.max_serialize_back (default = 10)

to 20? or 30?

I think you are in the best position to experiment.

Note that a number larger than 50 is unlikely to work due to a different limitation:

browser.sessionhistory.max_entries (default = 50)

more options

Wow!Thanx for the tip.Setting it to 30 worked, so I tried 50 which didn't work as well.It went back farther, but not as far as 30, so I set it at 49.That seems to be the sweet spot.This will do, but I still wish it was unlimited in how many web pages I could go back.

I don't know if you work for Mozilla, or are in contact with them, but if you are, could you just pass that along to them?I don't know how, or where to put things in their suggestion box, so to speak.

more options

Maybe increase the other preference from 50 to 75 to see whether that makes 50 or 60 work for the first preference?

I personally open a lot of separate tabs; I wouldn't trust one tab to keep track of 50 pages, but it may depend on the site you're using.

I don't work for Mozilla, but I do know some sites to suggest feature changes. You could use one or more of the following (depending on whether you want a suggestion box or a discussion):

more options

Changing it 75 did allow me to change the first preference to 50.Thanx again for your help.