Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How to export login information from Firefox Quantum

 • 11 απαντήσεις
 • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 10192 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από ecoten

more options

I set up a Linux OS on my computer and wanted to export all my login data from Firefox Quantum in Windows to it. I tried looking everywhere for what to do, but can't find anything. I've tried syncing my Firefox account, copying then pasting everything from my Firefox profile in Windows into the Firefox profile in Linux, however it only imported my bookmarks and none of my login information. Is there a way that I am missing or may have overlooked that will allow me to export all the login information so I don't have to reconfigure everything?

Επιλεγμένη λύση

Try the Firefox version from the Mozilla server to see if that still has the same problem.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (11)

more options
more options
more options

You need logins.json and key4.db to transfer login data from a Firefox 58+ profile.


You can copy files like these with Firefox closed to the current profile folder to recover specific data.

 • bookmarks and history: places.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (passwords) and key4.db (58+) or key3.db (57 and older) (decryption key) for Passwords saved in the Password Manager
  if you only have key3.db then make sure to remove an existing key4.db
 • cert9.db (58+) or cert8.db (57 and older) for (intermediate) certificates stored in the Certificate Manager
  if you only have cert8.db then make sure to remove an existing cert9.db
 • persdict.dat for words you added to the spelling checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)
more options

cor-el said

You need logins.json and key4.db to transfer login data from a Firefox 58+ profile.

You can copy files like these with Firefox closed to the current profile folder to recover specific data.

 • bookmarks and history: places.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (passwords) and key4.db (58+) or key3.db (57 and older) (decryption key) for Passwords saved in the Password Manager
  if you only have key3.db then make sure to remove an existing key4.db
 • cert9.db (58+) or cert8.db (57 and older) for (intermediate) certificates stored in the Certificate Manager
  if you only have cert8.db then make sure to remove an existing cert9.db
 • persdict.dat for words you added to the spelling checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)

Tried it, nothing happened. All my bookmarks and settings are there. But my saved logins are not. Maybe it's a bug with Linux?

more options

Are you using the Firefox version from the repositories of your Linux distribution or the Firefox version from the official Mozilla server?

more options

I installed it from the linux terminal. Should I try getting it from the actual Firefox website?

more options

Επιλεγμένη λύση

Try the Firefox version from the Mozilla server to see if that still has the same problem.

more options

Weird thing happened, so I added everything from my profile, turns out that was the issue. When I just added the login.json and key3.db everything was there.

more options

I had the same problem and noticed exactly the same thing, copying a Firefox 61 from Windows to Debian-based Linux Mint.

If I copy the whole profile, the saved passwords were missing. If I created a new profile and just copied key4.db and login.json the saved passwords appeared.

After some experimentation it turned out that the culprit was pkcs11.txt. I am not sure exactly what this file contains but deleting it solved the problem, enabling me to copy the entire profile to the new computer and retain all my data, saved passwords and everything.

more options

pkcs11.txt has replaced secmode.db. This new file is a text file and can contain ans absolute path to some security device settings. You can open this file in a text editor to check its content in case you are curious.

The presence of specific files that contain file paths is one of the main reasons that you should never copy the full contents of profile folder to another profile folder. If both profiles exist and can be accessed then the original profile might be used and if not then the behavior of the profile can be erratic and some things might not work properly. Therefor I always recommend to only copy specific data files that you need. Even prefs.js can contain file paths that are platform specific and you need to check such files and edit out these specific lines or better omit this file and redo the profile setup.

more options

Thanks cor-el that's really useful.