Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

facebook logins on websites are not working

  • 4 απαντήσεις
  • 7 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6813 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από lpkitty

more options

I've noticed on two websites so far that when I click on "login with facebook" to log into the particular website, nothing happens. I've disabled the ad blocker, turned off no tracking, allowed pop-ups, cleared the cache and still nothing. The problem does not happen when I switch to Chrome. Using Firefox 58.0.2

Επιλεγμένη λύση

Thank you for sharing your add-ons list. The Disconnect extension may block Facebook's cross-site tracking scripts, which would affect the Like button and may also affect Login with Facebook. Is there a Disconnect toolbar button that allows you to make an exception on the page where you want the site to be able to access your Facebook data?

Note that Firefox's built-in Tracking Protection feature uses a list from Disconnect, so it also could have an effect on Facebook buttons on other sites. More info on that feature, and how to use the "shield icon" to make exceptions, in this article: What happened to Tracking Protection?. Example:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Can you please post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required) so we can check out if anything is wrong?

more options

Επιλεγμένη λύση

Thank you for sharing your add-ons list. The Disconnect extension may block Facebook's cross-site tracking scripts, which would affect the Like button and may also affect Login with Facebook. Is there a Disconnect toolbar button that allows you to make an exception on the page where you want the site to be able to access your Facebook data?

Note that Firefox's built-in Tracking Protection feature uses a list from Disconnect, so it also could have an effect on Facebook buttons on other sites. More info on that feature, and how to use the "shield icon" to make exceptions, in this article: What happened to Tracking Protection?. Example:

more options

cor-el said

Can you please post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required) so we can check out if anything is wrong?

https://gameskip.com/flower-shop-new/rewards.html http://www.canistream.it/

more options

The Disconnect fix helped thanks!!!