Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

why can't I bookmark any page? it won't let me, it does it on all versions up to 59.0

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

i try to bookmark pages I want to keep and I can't on all versions of your firefox. haven't had this problem before but it just started a week ago.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Your system details shows you are using Firefox 23 Is this correct? That is very ancient.

more options

I have used versions all the way up to 54.0 with the same results cannot bookmark and page at all

more options

as my original post states I have used versions all the way up to 59.0 with the same results. If can't get it solved I'll just use another browser, although I do like firefox.

more options

Note that you can't downgrade a profile that is used by Firefox 58+. Doing that will likely cause dataloss and places.sqlite might get corrupted. You need to (re)install the current release (59.0.1) and see if you can repair places.sqlite or create a new places.sqlite.

If "Verify Integrity" on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page cannot repair places.sqlite then remove all places.sqlite files in the Firefox profile folder. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

You can create a new profile to test if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.