Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox crashes

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Crash ID: bp-40bfc8db-c5f3-47b7-bef1-57d141180316 Since last Kubuntu-Update Firefox crashes:

  • In all modes (incl. --safemode)
  • In a new emtpy user account

are there any fixes to avoid this?

thnx

Επιλεγμένη λύση

I called for more help


Product Firefox Release Channel release Version 56.0 Build ID 20171003222101 OS Linux OS Version 0.0.0 Linux 4.13.0-37-generic #42-Ubuntu SMP Wed Mar 7 14:13:23 UTC 2018 x86_64

bp-40bfc8db-c5f3-47b7-bef1-57d141180316 Signature: ld-2.26.so@0x1ffdf

The crash report flagged these programs;

libflashplayer.so = Adobe Flash

libdconfsettings.so

libglib-2.0.so.0.5400.1

libgio-2.0.so.0.5400.1

libc-2.26.so

libdl-2.26.so

libpthread-2.26.so

ld-2.26.so

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

I called for more help


Product Firefox Release Channel release Version 56.0 Build ID 20171003222101 OS Linux OS Version 0.0.0 Linux 4.13.0-37-generic #42-Ubuntu SMP Wed Mar 7 14:13:23 UTC 2018 x86_64

bp-40bfc8db-c5f3-47b7-bef1-57d141180316 Signature: ld-2.26.so@0x1ffdf

The crash report flagged these programs;

libflashplayer.so = Adobe Flash

libdconfsettings.so

libglib-2.0.so.0.5400.1

libgio-2.0.so.0.5400.1

libc-2.26.so

libdl-2.26.so

libpthread-2.26.so

ld-2.26.so