Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Imported bookmarks move from correct location to "Other Bookmarks" over time

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από IanIan

more options

Hi, I used to use Firefox and stopped when the web extensions code went live. It broke my bookmark pane extension and at that point there was nothing differentiating Firefox from Chrome.

So I switched to Chrome. I wanted to start using Firefox again and use the Mozilla sync to sync bookmarks. I did the following:

Delete all bookmarks then sync. Import from Chrome. This worked fine. Moved a couple of folders to the right place. Synched. This worked fine initially.

After a few hours I synced and half a dozen bookmarks appeared in "Other Bookmarks" folder in Firefox. Iniitially this was empty, so an easy spot.

These all appeared to be duplicates, so I was a bit annoyed, I do have duplicates for good reason, but hey ho.

This morning I synced and there are a few hundred more now. It has just picked random bookmarks, literally no logic behind it and dumped them all in Other bookmarks.

I don't know what's going on, but it's rendered Firefox impossible to use properly for me.

Any ideas?

Thank you :)

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Hi, none as I do not use Sync as I see what happens. Always once things are correct :

Please check your settings in your account to see if all is ok. This is all I have on Sync :

You can open about:sync-log via the location bar to see if there are recent error logs available. You can upload a recent log if the log is too big to put in a reply. or to https://pastebin.mozilla.org/ ( I have no idea how to read them but someone will) and If you have a bug, file a bug report. https://bugzilla.mozilla.org/ Bug Writing Guidelines : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/QA/Bug_writing_guidelines

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

more options

Ok, I'll do some work cleaning up my repro case, the logs look interesting so I'll try and produce clean ones with a minimal repro case.

More soon :)