Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Making an html site linked to a .js file containing the following code (DOM)does not apply user input color to page in Firefox but does in Edge

more options

Making an html site linked to a .js file containing the following js code does not apply user input color to page in Firefox but does in Edge:

  var useColor = prompt("What is your favorite color?");
  document.bgColor = useColor;

note: the prompt appears and accepts input. After input the document.bgColor DOM function does not work in colorizing the background

Making an html site linked to a .js file containing the following js code does not apply user input color to page in Firefox but does in Edge: var useColor = prompt("What is your favorite color?"); document.bgColor = useColor; note: the prompt appears and accepts input. After input the document.bgColor DOM function does not work in colorizing the background

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

That property is non-standard. See: https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Document/bgColor

Tried this?

  var useColor = prompt("What is your favorite color?");
  document.body.style.backgroundColor = useColor;