Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Remember login details popup dialog is too obnoxious

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
more options

When I enter my details to a password protected site on the login screen, Firefox pops up a huge and obnoxious "Do you want to remember?" popup. I mostly don't wish to do so, so a large part of my screen is covered with this popup.

(Mac, FF 58.0.2)

This is not helping me, just giving me more work to do!

Chrome for instance only shows a little bar on top of the screen that actually disappears after a while, so it barely takes up any space.

When I enter my details to a password protected site on the login screen, Firefox pops up a huge and obnoxious "Do you want to remember?" popup. I mostly don't wish to do so, so a large part of my screen is covered with this popup. (Mac, FF 58.0.2) This is not helping me, just giving me more work to do! Chrome for instance only shows a little bar on top of the screen that actually disappears after a while, so it barely takes up any space.