Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox don't launch at all.

  • 12 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 284 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hi guys,yesterday after my computer froze and forced to restart it with the reset button,my firefox don't launch at all.I click the program,i see the blue circle by the cursor but nothing happens.Only thing is I see the program "running" at task manager but it never launce.Windows 10 last built with all updates,latest firefox.I did the flushdns trick,didn't help.Thanks in advance.

Επιλεγμένη λύση

LouCi4er said

Nothing but windows defender.Do you think it could be a virus?

That is possible, or something worst.

Any good anti malware program to suggest?

Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (12)

more options

Try to reinstall the program from; Download Firefox For All languages And Systems {web link}

more options

Thank you for the replay.I did that and it didn't help.I am open to suggestions.

more options

LouCi4er said

Hi guys,yesterday after my computer froze and forced to restart it

It's possible there are files that were corrupted.

Perform a System File Check to fix corrupted system files

Win 7, 8, 10, Vista: https://support.microsoft.com/en-us/kb/929833 Win XP: https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/system_file_checker.mspx?mfr=true

Wiki - Windows 10 System File Check http://answers.microsoft.com/en-us/windows/wiki/windows_10-update/system-file-check-sfc-scan-and-repair-system-files/bc609315-da1f-4775-812c-695b60477a93

more options

Thank you for your time.I run the sfc and it responded:Windows Resource Protection did not find any integrity violations

So I assume there is nothing wrong with the windows.I run Microsoft edge 2 days now and I really want to kill my self.Anyway,what else should I check?

more options

That is good.

Let’s do a full clean re-install;

Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86)

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove the profiles folder.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode This shows how to Start all Computers in Safe Mode; Free Online Encyclopedia

more options

I did all that and still firefox don't open.Anyway,i don't want to spend your time even more,tommorow i will do a clean install of the windows.I hope that this will work.Thanks for your help.

more options

Sorry for bothering you again,just an update.I tried something and it worked.I installed firefox on D drive and it started just fine with all my settings and bookmarks and everything.When i try to install it on C drive,it doesn't launce.Any idea on why this happening?

more options

That is very odd. I called for more help.

What are you using for protection programs?

more options

Nothing but windows defender.Do you think it could be a virus?Any good anti malware program to suggest?Thanks for all the help so far.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη LouCi4er

more options

Επιλεγμένη λύση

LouCi4er said

Nothing but windows defender.Do you think it could be a virus?

That is possible, or something worst.

Any good anti malware program to suggest?

Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.

more options

Ok,it worked.I only run the SUPERAntiSpywer,it found a ton of spyware trashes,removed them and now firefox run as it should.Tommorow i will run the rest of the malware scanners just in case.Thank you for your help.

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Every now and then, run full scans using your anti-virus and the mal scanner.