Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How do I remove the reading list Firefox on my Mac imported from Safari browser? One past tip of finding browser:reading list and disabling it doesn't show up

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 66 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από user1929

more options

How do I remove the reading list Firefox on my Mac imported from Safari browser? One past tip from 2015 of finding browser:reading list and disabling it doesn't actually show up under the about section.

How do I remove the reading list Firefox on my Mac imported from Safari browser? One past tip from 2015 of finding browser:reading list and disabling it doesn't actually show up under the about section.

Επιλεγμένη λύση

I'm guessing that "reading list" is the name of a bookmarks folder that you're seeing in Firefox?

If that's the case, you can delete the folder by doing the following:

  1. Go to the Bookmarks menu > show all bookmarks.
  2. In the sidebar on the left, look for the reading list item.
  3. Right-click on it, and choose "delete".

If you don't see a "reading list" item there, could you take a screenshot of where you're seeing your reading list in Firefox? I just tried importing data from Safari to Firefox, and it didn't appear to copy the reading list I had in Safari, so I'd like to make sure I understand what you're talking about.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

I'm guessing that "reading list" is the name of a bookmarks folder that you're seeing in Firefox?

If that's the case, you can delete the folder by doing the following:

  1. Go to the Bookmarks menu > show all bookmarks.
  2. In the sidebar on the left, look for the reading list item.
  3. Right-click on it, and choose "delete".

If you don't see a "reading list" item there, could you take a screenshot of where you're seeing your reading list in Firefox? I just tried importing data from Safari to Firefox, and it didn't appear to copy the reading list I had in Safari, so I'd like to make sure I understand what you're talking about.