Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Removing site data for one site wipes cookies for all sites.

more options

Click the hamburger button.

Click options.

Click Privacy and Security.

Click the settings button under the Site Data heading.

Select a single site from the list.

Click Remove Selected.

Click Save changes.

A box pops up warning that "all cookies" will be deleted.

Click Clear Now and all site data and all cookies are deleted.

This should only remove "site data" for the selected site/s. It shouldn't have any effect on cookies at all let alone wipe "all" of them.

Click the hamburger button. Click options. Click Privacy and Security. Click the settings button under the Site Data heading. Select a single site from the list. Click Remove Selected. Click Save changes. A box pops up warning that "all cookies" will be deleted. Click Clear Now and all site data and all cookies are deleted. This should only remove "site data" for the selected site/s. It shouldn't have any effect on cookies at all let alone wipe "all" of them.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη MadeUpName30

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hi, yes, this is not the best way to handle the merging of various kinds of site data into a combined dialog.

At first I couldn't figure out how you got that message, but I discovered that if you remove ALL SITES from the box one by one, then you get the "clear all cookies" behavior. Compare the two attached screenshots.

This is confusing because the box was not displaying the full list of site with cookies, it was displaying some other category of site data.

Do you want to file a bug? There apparently are going to be other changes to this dialog related to clearing cache, so its design/behavior seems to be up-for-grabs.

https://bugzilla.mozilla.org/enter_bug.cgi