Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Selected item from drop down menu doesn't work when selecting it with mouse button release

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
more options

Hi,

I'm using Firefox 57 Quantum (nice work, by the way!) in a Mac OS Sierra 10.12.6.

I used to be able to select an item from a drop down menu doing the following: - click on the item to open the drop-down and do not release the mouse button - holding the button down, drag the arrow down to the desired menu item - release the mouse button

This would change the drop down selected item to the one that I had under the mouse pointer when I released the button.

But now it doesn't work like this anymore. I need to click to open, release, drag the mouse, click again to select. This is annoying and slower than before.

Hi, I'm using Firefox 57 Quantum (nice work, by the way!) in a Mac OS Sierra 10.12.6. I used to be able to select an item from a drop down menu doing the following: - click on the item to open the drop-down and do not release the mouse button - holding the button down, drag the arrow down to the desired menu item - release the mouse button This would change the drop down selected item to the one that I had under the mouse pointer when I released the button. But now it doesn't work like this anymore. I need to click to open, release, drag the mouse, click again to select. This is annoying and slower than before.