Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Prevent page from creating dialogs?

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
more options

I have a SolarWinds page open all day at work, and when my session times out (often), it creates a series of dialog boxes asking for my login info and telling me that I'm logged out. I have to click through about four of them, all useless, some stealing focus, before I can actually log back in to the page. I know that's fundamentally a SolarWinds UI problem, but it seems like the browser could help. Is there a way to permanently prevent a page from creating dialogs? (They don't have the “Prevent this site from creating any more dialogs” option.)

I have a SolarWinds page open all day at work, and when my session times out (often), it creates a series of dialog boxes asking for my login info and telling me that I'm logged out. I have to click through about four of them, all useless, some stealing focus, before I can actually log back in to the page. I know that's fundamentally a SolarWinds UI problem, but it seems like the browser could help. Is there a way to permanently prevent a page from creating dialogs? (They don't have the “Prevent this site from creating any more dialogs” option.)