Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Sync/Send tabs works too slow

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

I want to send a tab FROM MY DESKTOP firefox TO MY ANDROID firefox. I rightclick in the tab, and use "Send Tab to Device". Thats ok, but now I need to wait too long until that tab appears on my android device. It looks like the android device is just Syncing periodically, lets say, each 15 mins. Thats too much time for the "Send Tab to Device", it becomes useless, I end up faster sending the link through other way.

WIth bookmaks and settings is ok, but tab sending should work instantly. Or at least, there should be a "Sync Now" button in the android interface, easily accesible. Right now you need to do: Menu >> Settings >> Sync >> Firefox account >> Sync now

In the other way, however, works fine. Sending a tab from android to the desktop takes just seconds.