Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox crashes upon any download or saving of files

  • 3 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 11 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Shadow110

more options

After the last 2 updates, I have a problem with crashes. Every time I try to save a file, download an update to a program( like CCleaner), or initiate any kind of download, whether it is just saving a picture(.png or .jpg), as soon as the "save file as..." location window pops up, Firefox crashes(stops working and shuts down). EVERY Time. When I restart the browser, the open tabs are saved, and I can continue, but the same result will happen if I try to save anything again. It doesn't generate a crash report either. I have disabled, and then removed any add ons, restarted in safe mode, and even refreshed Firefox to no avail, and the problem persists. I can right-click on an object on a web page and copy it to the clip-board, but that is the only thing that works. Any ideas? Matthew R.

After the last 2 updates, I have a problem with crashes. Every time I try to save a file, download an update to a program( like CCleaner), or initiate any kind of download, whether it is just saving a picture(.png or .jpg), as soon as the "save file as..." location window pops up, Firefox crashes(stops working and shuts down). EVERY Time. When I restart the browser, the open tabs are saved, and I can continue, but the same result will happen if I try to save anything again. It doesn't generate a crash report either. I have disabled, and then removed any add ons, restarted in safe mode, and even refreshed Firefox to no avail, and the problem persists. I can right-click on an object on a web page and copy it to the clip-board, but that is the only thing that works. Any ideas? Matthew R.

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx29

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

Thanks Fred, but unfortunately, when the browser crashes, it's not generating crash reports. There are only 2 listed from this year, but this browser has crashed 40-50 times in the last few weeks. Every time I try to save a file, the pop-up window to "Save file as...." comes up, then the box and the page goes opaque white, and a small box appears announcing,"The program has stopped working...." and FireFox shuts down. I have included the 2 reports generated this year below.

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-ed3a6d0b-5382-4da9-922f-069320171017

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-6e2b21fa-ed13-42e8-bf18-320700171015

more options

Try this : Type or paste about:studies in the address bar and press Enter (or Return) to load that page.

If you are enrolled in a user interface experiment, it should be listed on this page and there should be a way to uninstall/remove or to opt out.

Then after opting out please restart Firefox. See how things go and if still crashing send a new report with answers to this : https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.