Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Why can't I go to google to check my mail? or browse

more options

I keep getting this error message Your connection is not secure

The owner of www.mozilla.org has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connecYour connection is not secure

The owner of www.mozilla.org has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website.ted to this website.

I keep getting this error message Your connection is not secure The owner of www.mozilla.org has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connecYour connection is not secure The owner of www.mozilla.org has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website.ted to this website.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

The "Your connection is not secure" error page usually has an "Advanced" button to get more technical information. Can you find that code? Also, these articles might help: