Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do you activate Flash Player? Why was it not included? Help!!

 • 45 απαντήσεις
 • 15 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 19935 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I can't play games on Facebook. How do you fix this and why did they delete it?

Επιλεγμένη λύση

tuckerG said

So what do I do?

Do you mean about Jam City games? I think you need to play those in a different browser until they allow them to work in Firefox. Note that my comments are second-hand from other users; I don't play their games myself.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options

Download Flash from adobe.com and install it.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη mattcamp

more options

I tried that and it does not help. Need another suggestion please!!!!

more options

Uninstall Flash player with this and then re-install it.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη mattcamp

more options

If you click on it, it leads you to a webpage, however: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html

more options

This is what comes up when I try to play the game: Please note that newer versions of Firefox require you go through a series of steps to activate the Flash Player. You can read more about their update here: https://developer.mozilla.org/en-US/Firefox/Releases/55

It's foreign to me. I know very little about computers. I went there and found nothing that I could understand. Can you please help me. I do not like "Edge", "Explorer" or "Google". Please help me????????????

more options

I don't understand what all this has to do with Flash not working on this page.

I'd like to help you on this, but I'm not a developer.

Hopefully, other contributors will be able to help you solve this problem.

Have you tried the steps I suggested?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη mattcamp

more options

I uninstalled it, now how do I re-install it?

more options

Your "Adobe link did not take me to the download.

more options

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη mattcamp

more options

tuckerG said

Your "Adobe link did not take me to the download.

You can download the latest Adobe Flash from here :

https://get.adobe.com/flashplayer/

more options

I did not help. Got any other ideas?

more options

You might want to try this other solution.

Some problems with Flash video playback can be resolved by disabling hardware acceleration in your Flash Player settings. (See this article for more information on using the Flash plugin in Firefox).

To disable hardware acceleration in Flash Player:

 1. Go to this Adobe Flash Player Help page.
 2. Right-click on the Flash Player logo on that page.
 3. Click on Settings in the context menu. The Adobe Flash Player Settings screen will open.
 4. Click on the icon at the bottom-left of the Adobe Flash Player Settings window to open the Display panel.

  fpSettings1.PNG
 5. Remove the check mark from Enable hardware acceleration.
 6. Click Close to close the Adobe Flash Player Settings Window.
 7. Restart Firefox.

This Flash Player Help - Display Settings page has more information on Flash Player hardware acceleration, if you're interested.

Does this solve the problem? Let us know.

more options

It says Flash player 32 bit, my computer is a 64 is that the problem?

more options

Oops, I think you installed the wrong version.

more options

Uninstall it and re-install it, making sure you download the right version.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη mattcamp

more options

how do I locate the right version?

more options
more options

do I uninstall the other one first?

 1. 1
 2. 2
 3. 3